BİLİNÇALTI MUCİZE YÖNTEMİ

Bilinçaltı Mucize Tekniği Refik Korkmaz tarafından geliştirilmiş bir teknik olup geleneksel yöntemlerden bağımsız sembol dilini kullanan bir şifa yöntemidir. Refik Korkmaz mitolojik dönemden başlayarak çağlar boyunca insanlığın bilinaçaltına yerleşmiş olan sembollerin dilini keşfetmiştir. Anka kuşu frekansında bu sembollerin dilini kullanarak hastalıklardan şifa bulmak mümkündür. Eski bir deyiş olan “Doktor yaraya pansuman yapar, Yaradan onu iyileştirir” prensibiyle bilinçaltı mucize seanslarında sembollerle hastalıların bilinçaltı kayıtları keşfedilir Allah’ın nuru ve şifasıyla şifalandırılır.

Paralel evren de dediğimiz, ruhsal boyutta gerçekleşen iyileşme fiziksel buyutta da an’da şifa olarak kendini göstermektedir. Bilinçaltı Mucize sensları en az bir saat sürmektedir. Belirli periyotlarda
tekrarlandığında yüzde yüz iyileşme gerçekleşir. Kişinin iyileşmeye niyet etmesi ve inanması ile bu süreç daha da kısalabilir.

Bilinçaltı Mucize Yöntemi tanı ve tedavi amaçlı değildir.