nish koçluğu

Nish koçluğu

En az 60 saatlik Koçluk eğitimini bitirmiş olan koçların nish alanlarını belirlemek adına aldıkları ustalık eğitimidir. Nish koçluğu eğitiminden mezun olan koçlar kendi unvanlarını seçmek için yeterlilik kazanırlar.
Nish alan belirlemek bir koç için profesyonel olmak adına başlangıç demektir.

NİSH KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Nish koçluğu eğitimi almak artık oldukça kolay ve kısa sürelidir. Koçluk eğitimini bitiren koçlar hangi alanda koçluk yapmak istediklerini tespit edemeyebilirler. Alanını belirleyen koçların yol almaları daha kolay olduğu gibi Nish alanlarını belirlemek koçların gelişim ve yetkinliklerini ilerletmelerini kolaylaştırır.

NE KAZANDIRIR?

Nish koçu alan koçlar profesyonel olarak kendilerini tanıtabilir ve koçluk görüşmelerine başlayabilirler.
Sosyal medya ve internet sayfalarından belli bir kesim insana hitap edecek şekilde koçluk hizmetlerini pazarlayabilirler.
Belli alanlarda koçluk hizmeti almak isteyen kişiler de Nish alanı belli olan koçları tercih etmektedirler.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Nish koçluğu eğitimi toplamda 3 gün 26 saat sürecek şekilde bolca pratik yapılan bir eğitimdir.
Nish koçluk eğitimi almak istemeyen koçlar bu konuda en az dört saat Mentorluk alarak kendi nish alanlarını belirleyebilirler.

Profesyonel Koç & Mentor, PCC
Thetahealing Uluslararası Eğitmeni
Hasibe Sağlam

Duygu Koçluğu

Duygu koçluğu anne ve babaların çocuklarına duygularını tanımasını sağlayan ve duygularını ifade etmesini öğreten profesyonel bir yaklaşımdır.

DUYGU KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Ebeveynlerin öncelikle kendi duygularını ifade edip sonra çocuklarının duygularını fark etmelerini sağlamaları için duygu koçluğuna ihtiyaç duyarlar

DUYGU KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

Duygu koçluğu ile ebeveynler ve çocuklar duygularını tanımaya başlar, farkındalık oluşur, duygusal dayanıklılıkları artar. Çocuğun gelişimi ve anne baba arasındaki duygusal iletişim kuvvetlenir.

DUYGU KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Duygu koçluğunda süreç; diğer tüm koçluk süreçlerinde olduğu dört görüşme ile yapılır. Koç ve müşteri bir sözleşme imzalar. Anlaşma yapıldıktan sonra haftada bir görüşme olacak şekilde randevu ayarlanır ve görüşmeler rutin bir periyotta devam eder.

Dört görüşmenin sonunda yetkinlik kazanmış müşteri artık uzman olarak yoluna devam edebilir.

“Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar,
senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar.”
Sokrates

Mentör Koçluğu

Daha önce koçluk eğitimi almış koçların, kendilerinden önce yola çıkmış olan koçlar tarafından yol gösterilerek, deneyimlerini paylaşarak yeni koçların kendi yolculuklarında en doğru yolu bulmalarına destek olan tecrübeli koçlar tarafından yapılan koçluk hizmetidir.

Mentor koçluk yapan koçlar aynı zamanda birer rehberdir.

İş hayatına yeni atılacak olan gençlerin ve iş değiştirecek olan bireylerin yolunu aydınlatan hayati öneme sahip profesyonel bir destektir.

MENTÖR KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Bireylerin meslek eğitim süreçlerinde öğrenmelerini kolaylaştırmak ve süreci hızlandırmak adına mentorluk hizmetine ihtiyaç duyarız. Mentorluk bir kurumun yetkinliklerini arttırmak için kendini geliştirmesi için başvurduğu en önemli yoldur.

Koçlar da mentor koçluk hizmetinden yararlanmaya ihtiyaç duyarlar çünkü koçluk mesleği de usta çırak ilişkisine benzeyen bir öğrenme süreci gerektirir.

MENTÖR KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

Mentor koç deneyimlerini tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulunduğundan; mentor koçluk hizmeti alan kişi ve kişiler yetkinliklerini geliştirirler. 

Mesleki alanda fayda sağlar, kişisel gelişimde fayda sağlar, kurum içi iletişimde fayda sağlar.

Kişilerin mentor koçluk hizmetinden yararlanarak uzmanlaşmak istedikleri alanda destek almaları onlara başarılı olmayı kazandırır.

MENTÖR KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Mentor koçluğunda süreç; diğer tüm koçluk süreçlerinde olduğundan farklı olarak  on görüşme ile yapılır. Koç ve müşteri bir sözleşme imzalar. Anlaşma yapıldıktan sonra haftada bir görüşme olacak şekilde randevu ayarlanır ve görüşmeler rutin bir periyotta devam eder.

On görüşmenin sonunda yetkinlik kazanmış müşteri artık uzman olarak yoluna devam edebilir.

“Sevdiğin işi meslek edinirsen,
hayatında bir gün dahi çalışmış olmazsın.”
Konfüçyüs

İlişki Koçluğu

İlişki Koçluğu, bir kişinin özel yaşam ve iş yaşamındaki insanlarla ilişkilerinin istenilen şekilde ve istenilen dengede devam edebilmesi için etik kurallara dikkat edilerek yapılan koçluk hizmetidir.

Kişinin ilişkide olduğu insanlarla arasındaki iletişim durumuna göre kendinde fark ettiği ve değiştirmesi gereken konuları konuşarak ve değişime izin vererek aldığı içsel yolculuktur.

İlişki koçluğu özellikle çiftler arasındaki anlaşmazlıkları gidermek yönünde kullanılan tekniklerin olduğu profesyonel koçluk sürecidir.

İLİŞKİ KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde her yıl bir önceki yıla göre evlilik rakamları azalmakta, boşanma oranları ise artış sergilemektedir. 2017 yılında evlilik sayısı 2016 yılına göre % 4.2 azalış sergileyerek ve 569.459 olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl boşanma rakamı ise %1.8 artarak,128.411 rakamına ulaşmıştır.

Boşanma olaylarının iletişim kazalarından kaynaklandığını düşünürsek ilişki koçluğunda üzerinde durulan iletişim konusunda İlişki Koçluğu önemini bir kez daha kavramış oluruz.

İlişkilerde, iletişim kazalarında ve şiddetsiz iletişim kurma yolculuğunda ilişki koçluğuna ihtiyaç duyulmaktadır.

İLİŞKİ KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

İlişki koçluğu yukarıda değinmiş olduğumuz boşanma oranlarının düşmesini sağlarken, mutlu bireyler mutlu yuvalar ve mutlu çocuklar kazandırır.

İlişki koçluğunda yapılan her görüşme her iki taraf için de geçerlidir. Hem birlikte hem de ayrı yapılan görüşmede bireylerin kendilerini o ilişki içerisinde tanımalarını kazandırır. Kendini tanıyan bireyler de ilişkiyi tanıyarak bilinçli hareket etme fırsatı yakalamış olurlar.

İLİŞKİ KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

ilişki koçluğu sürecinde; diğer tüm koçluk süreçlerinde olduğu gibi en az dört görüşmeyle başlar. Koç ve müşteri bir sözleşme imzalar. Anlaşma yapıldıktan sonra haftada bir görüşme olacak şekilde randevu ayarlanır ve görüşmeler rutin bir periyotta devam eder.

Dört görüşmenin sonunda farkındalık geliştiren müşteri yola kendi devam etmek isteyebilir ya da koçla devam etmek isteyebilir. Müşteri potansiyelini fark ederek hayatına devam eder ve ihtiyaç hissettiği her zaman tekrar görüşme talep etme hakkına sahip olur.

“Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız,
hayatınızı bir amaca bağlayın, kişilere veya eşyalara değil.” 
Albert Einstein

Eğitim Koçluğu

Eğitim koçluğu dediğimiz zaman bir çok insanın aklına rehberlik gelse de ; öğrencilerin var olan potansiyelini ortaya çıkarmak ve kendilerini tanımalarına olanak sağlamak için yapılan bireysel görüşmelerden oluşan iletişim modelidir.

Eğitim koçluğunda koçlar, öğrencinin istekleri doğrultusunda hedef belirleme, plan yapma, yaptığı plana uyma becerisi kazanma, öğrenmeyi öğrenme felsefesini benimseme gibi birçok alanda öğrencilere yol arkadaşlığı yapmaktadır.

EĞİTİM KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Eğitim Koçluğu, Koç ve öğrenci arasında oluşan karşılıklı güven esasına dayalı bir gelişim yolculuğudur.

Okul başarısını takip eder

Sınav sonuçlarının yükselmesine öncülük eder

Kaygı, endişe, korku, sınav stresini en aza indirmeye gayret gösterir

Aile içi iletişimi kolaylaştırır

Sosyalleşmede etkilidir

İlgi ve yetenekleri tespit ederek meslek seçiminde yardımcı olur.

Özel ders alan öğrencilerine en yüksek performansı kazandırmaya niyetlidir.

EĞİTİM KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

Eğitim koçluğu, öğrencilerin gelişimini desteklerken onlara yaşamda başarı yollarını da doğal olarak fark ettirir. Öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olur. Hedef belirlemesine ve istediği hedefe odaklanmasına olanak sağlar. Öğrencinin sorumluluk duygusunun gelişmesi koçluk görüşmeleri sayesinde artış gösterir. Karşılaştığı problemleri çözmek için yollar denemesini sağlar ve dayanıklılığı artar. Kısaca problemlerle baş etmeyi kolayca öğrenir.

EĞİTİM KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Eğitim koçluğu sürecinde; diğer tüm koçluk süreçlerinde olduğu gibi en az dört görüşmeyle başlar. Koç ve müşteri bir sözleşme imzalar. Anlaşma yapıldıktan sonra haftada bir görüşme olacak şekilde randevu ayarlanır ve görüşmeler rutin bir periyotta devam eder.

Dört görüşmenin sonunda farkındalık geliştiren müşteri yola kendi devam etmek isteyebilir ya da koçla devam etmek isteyebilir. Müşteri potansiyelini fark ederek hayatına devam eder ve ihtiyaç hissettiği her zaman tekrar görüşme talep etme hakkına sahip olur.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu; Öğrenci Koçluğu Eğitimi almış Profesyonel Koçlar tarafından Öğrenci ile birebir yapılan gelişim yolculuğudur.

Öğrencilerin okul hayatındaki tüm gelişmeleri takip etmeye veya problemleri çözmeye ve öğrencilere yol arkadaşlığı yapmaya yönelik keyifli bir çalışmadır.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Öğrencinin kendini tanımasını sağlar

Hedef belirlemelerinde kolaylaştırıcı rol oynarlar

Öğrencinin hedefine giden yolda her zaman pozitif yaklaşımda bulunur

Öğrencinin plan programını kendisinin yapmasını sağlar

Okul başarısını kontrol eder ve gerekli teknikleri uygular

Öğrenci koçları öğrencilerin karar alma süreçlerinde destek olur.

Öğrencilerim meslek hayatlarında olası her konu gündeme getirilerek meslek seçiminde öncülük etmektedirler.

Öğrencilerin karar vermelerinde de öncülük eden Öğrenci Koçları akıl vermez, yol göstermez sadece yol arkadaşlığı ederler.

Bu davranış öğrencilere özgüven kazandırırken onları gelecek hayata hazırlar.

Başarı yolculuklarını destekleyen tekniklerle yine öğrenciyi yolda tutar

Öğrencilerdeki kaygı problemini en aza indirger

Özgüven çalışmaları yapar

Öğrencinin yaratıcılık yönünü geliştirir

Sosyal yaşamda iletişim becerileri kazandırır

Öğrenci – aile ilişkilerini güçlendirir

Öğrencilerin ihtiyacı olan zaman yönetimi konusunda yardımcı olur

Hızlı okuma, hafıza teknikleri, zihin haritaları vb tekniklerle öğrencinin ilerlemesine destek olur

Öğrenci Koçları öğrencileri her zaman motive olabilmeleri için teknikler uygularken aynı zamanda öğrencilerin kendilerini motive etmelerine de yoldaşlık ederler.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

 • Hedef belirleme
 • Motivasyon
 • Başarıya olan inanç
 • Sınav kaygısının giderilmesi
 • Okul tercihi
 • Problem çözme yaklaşımı
 • Sorumluluk duygusu
 • Sosyal-anti sosyal durumlarla başa çıkma kabiliyeti kazandırır.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Eğitim koçluğunda süreç; diğer tüm koçluk süreçlerinde olduğu gibi en az dört görüşmeyle başlar. Koç ve müşteri bir sözleşme imzalar. Anlaşma yapıldıktan sonra haftada bir görüşme olacak şekilde randevu ayarlanır ve görüşmeler rutin bir periyotta devam eder.

Dört görüşmenin sonunda farkındalık geliştiren müşteri yola kendi devam etmek isteyebilir ya da koçla devam etmek isteyebilir. Müşteri potansiyelini fark ederek hayatına devam eder ve ihtiyaç hissettiği her zaman tekrar görüşme talep etme hakkına sahip olur.

Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu insanın kendi hayatına ve gelişim sürecine dışarıdan bakabilme sürecidir. Yaşamın tam da kendisi olmaktadır.

Bir yol arkadaşıdır.

Değişim ve dönüşümü destekleyerek özgürlük sağlayan yegane bir yöntemdir. İnsanların farkındalık penceresinden bakmaları, kendilerini fark etmeleri, fark ettikleri yolda da keyifle ilerlemeleri söz konusu olmaktadır. Farkındalık penceresinden bakarak yol aldığımız, hedefler belirlediğimiz ve ulaşılmak istenen yere ulaştıran profesyonel bir süreçtir.

Yaşam koçluğu yapan koçlar ve müşteriler arasında muhteşem bir ilişki ve etkileşim vardır. Koçluk varlığını sergileyen yaşam koçu, müşterisine sorular sorarak potansiyelini ortaya çıkarır.

Yaşam koçu; kişiyi, empatik dinleyerek, müşterisine alan açar. Yaşam koçunun herhangi bir konuda uzman olmasına gerek yoktur.

YAŞAM KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

İnsan hayatı çok değerlidir. Bu gerçeği bazı kimseler çok önemsemezler ve bu değeri hissedemezler. Hayatlarında denge arayışına giren kişiler bir yaşam koçundan destek almanın önemli bir hareket olduğunu bilirler. Yaşam koçu ile çapılan yol arkadaşlığı profesyonel bir süreçtir.

Yaşam koçluğu ile yol almak isteyen herkes bir vizyon belirler ve koçla birlikte muhteşem bir yolculuğa çıkar. Bu muhteşem yolculuk kişinin içsel yolculuğudur. Yolculuk devam ederken yaşam koçu sayesinde kişi kendi değerlerini, kendini, hayatını, potansiyelini tanıma şansı yakalar. Bu farkındalık kişiyi eylem adımları atma cesaretini kazandırır.

YAŞAM KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

Yaşam koçluğu hayattaki dengeyi kaybetmiş, işlerin yolunda gitmediğini düşünen bireyler için yol haritası kazandırır. Uzun yıllar kendini düşünmeden yaşamış insanların sağlığını kaybetmeleri sonucu farkındalık kazandır. İnsanı kendine ve özüne odaklanmasını sağlayarak sağlıklı yetişkin bir birey olmasını kazandırır.

YAŞAM KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Yaşam koçluğu sürecinde; diğer tüm koçluk süreçlerinde olduğu gibi en az dört görüşmeyle başlar. Koç ve müşteri bir sözleşme imzalar. Anlaşma yapıldıktan sonra haftada bir görüşme olacak şekilde randevu ayarlanır ve görüşmeler rutin bir periyotta devam eder.

Dört görüşmenin sonunda farkındalık geliştiren müşteri yola kendi devam etmek isteyebilir ya da koçla devam etmek isteyebilir. Müşteri potansiyelini fark ederek hayatına devam eder ve ihtiyaç hissettiği her zaman tekrar görüşme talep etme hakkına sahip olur.

“Herkesin bir yaşam koçu olmalı”
Bill Gates

Mentörlük

Mentörlük, daha önce koçluk eğitimi almış koçların, kendilerinden önce yola çıkmış olan koçlar tarafından yol gösterilerek, deneyimlerini paylaşarak yeni koçların kendi yolculuklarında en doğru yolu bulmalarına destek olan tecrübeli koçlar tarafından yapılan koçluk hizmetidir.

Mentor koçluk yapan koçlar aynı zamanda birer rehberdir. İş hayatına yeni atılacak olan gençlerin ve iş değiştirecek olan bireylerin yolunu aydınlatan hayati öneme sahip profesyonel bir destektir.

MENTÖRLÜĞÜ NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Bireylerin meslek eğitim süreçlerinde öğrenmelerini kolaylaştırmak ve süreci hızlandırmak adına mentörlük hizmetine ihtiyaç duyarız. Bir kurumun yetkinliklerini arttırmak için kendini geliştirmesi için başvurduğu en önemli yoldur.

Koçlar da mentor koçluk hizmetinden yararlanmaya ihtiyaç duyarlar çünkü koçluk mesleği de usta çırak ilişkisine benzeyen bir öğrenme süreci gerektirir.

MENTÖRLÜK NE KAZANDIRIR?

Mentörlük deneyimlerini tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulunduğundan; mentor koçluk hizmeti alan kişi ve kişiler yetkinliklerini geliştirirler. 
Mesleki alanda fayda sağlar, kişisel gelişimde fayda sağlar, kurum içi iletişimde fayda sağlar.
Kişilerin mentor koçluk hizmetinden yararlanarak uzmanlaşmak istedikleri alanda destek almaları onlara başarılı olmayı kazandırır.

MENTÖRLÜKTE SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Mentörlük sürecinde; diğer tüm koçluk süreçlerinde olduğundan farklı olarak  on görüşme ile yapılır. Koç ve müşteri bir sözleşme imzalar. Anlaşma yapıldıktan sonra haftada bir görüşme olacak şekilde randevu ayarlanır ve görüşmeler rutin bir periyotta devam eder.

On görüşmenin sonunda yetkinlik kazanmış müşteri artık uzman olarak yoluna devam edebilir.

Sevdiğin işi meslek edinirsen,
hayatında bir gün dahi çalışmış olmazsın.”
Konfüçyüs

Çatışma Yönetimi Koçluğu

Çatışma Yönetimi Koçluğu; kurumlarda bireyler arasındaki ilişkide çatışma durumunu ortadan kaldırmak için tasarlanan bir koçluk yöntemidir.

Çatışma hali hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda ortaya çıkmakta ve yaşam kalitemizi olumsuz etkilemektedir. 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Çatışmayı yönetebilmek ayrıca beceri gerektirdiğinden bu eğitim önemli olmaktadır.

İş yerinde ya da özel yaşamda çatışma oluşmaya başladığında ilişkimizde içimize kapanır ve kaçınma yoluna gideriz. Olayı küçültmeye görmezden gelmeye ve içimizde yaşamaya başladığımızda artık çatışmayı içimizde hissetmeye başlarız.

Çatışma önce anlaşmazlık sonra tartışma sonra da sesin yükselmesine sebep olur.

Bu çatışma sonucu da ilişkiler zarar görür. Birey kendinin zarar görmesine engel olmak ve çatışma sürecini iyi yönetebilmek için çatışma yönetimi koçluğuna ihtiyaç duyar.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

 • Çatışma sonrası bozulan ilişkiyi düzeltmeye
 • İçimizdeki çatışmayı sonlandırmaya
 • İlişkileri tekrar inşa edebilmeye
 • Çatışmanın neden oluştuğunu fark etmeye
 • Farklı bakış açılarıyla ilişkiyi tekrar değerlendirmeye
 • Çatışma sonrası ilişkilerimizdeki tutumumuza
 • Dinlemeyi öğrenmeye
 • İletişim kurduğumuz kişi ve biz olarak karşılıklı bakıp çatışmada sakin kalabilmeyi sağlamaktadır.

“Herkesin bir yaşam koçu olmalı”
Bill Gates

Liderlik Koçluğu

Liderlik koçluğu eğitimi ile şirketlere ve organizasyonlara fayda sağlayacak değişim ve dönüşümü yönetmek, kişileri hedefe ulaştıracak liderlerin yetişmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Liderlik doğuştan gelen bir yetenek olsa da sonradan geliştirilebilen bir sistem olması oldukça önem arz etmektedir. Sonradan alınan kaliteli koçluk eğitimleri ile başarılı bir lider olmak mümkündür.

Bir liderin yaşam deneyimleri, aile yapısı, almış olduğu eğitimler iş performansını etkileyecektir.

İyi bir lider olabilmek için alınması gereken kaliteli harika bir gelişim sürecidir.

LİDERLİK KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Liderlik koçluğu süreci bir liderin hayatını, yaptığı işi kolaylaştırır. Lider kendini yetiştirmesi geliştirmesi gereken ve şirketleri yönetirken dayanıklılığını koruması gereken bir yöneticidir. Koçluk süreci lideri geliştirirken koç da lidere yol arkadaşlığı etmektedir.

LİDERLİK KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

Lider olmanın gereksinimlerini

Şirket kültürlerini ve liderlik becerilerini geliştirmeyi

Takım ve şirket iç koçluk anlayışını

Takım performans değerlendirmeyi

Toplantı yönetimini

Değerlere bağlı liderlik becerilerini

Yöneticilerin bakış açılarını tespit etmeyi öğrenmek uygulamak ve koçluk becerilerini geliştirmeyi sağlar.

LİDERLİK KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Liderlik koçluğu takım teknikleriyle koçluk yapılarak hizmet verilmektedir. Kurumlar ve koçlar arasındaki iş birliğine göre takımlarla belirlenen süre içerisinde devam ettirilen süreç koçluğudur.