Mentörlük

Mentörlük, daha önce koçluk eğitimi almış koçların, kendilerinden önce yola çıkmış olan koçlar tarafından yol gösterilerek, deneyimlerini paylaşarak yeni koçların kendi yolculuklarında en doğru yolu bulmalarına destek olan tecrübeli koçlar tarafından yapılan koçluk hizmetidir.

Mentor koçluk yapan koçlar aynı zamanda birer rehberdir. İş hayatına yeni atılacak olan gençlerin ve iş değiştirecek olan bireylerin yolunu aydınlatan hayati öneme sahip profesyonel bir destektir.

MENTÖRLÜĞÜ NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Bireylerin meslek eğitim süreçlerinde öğrenmelerini kolaylaştırmak ve süreci hızlandırmak adına mentörlük hizmetine ihtiyaç duyarız. Bir kurumun yetkinliklerini arttırmak için kendini geliştirmesi için başvurduğu en önemli yoldur.

Koçlar da mentor koçluk hizmetinden yararlanmaya ihtiyaç duyarlar çünkü koçluk mesleği de usta çırak ilişkisine benzeyen bir öğrenme süreci gerektirir.

MENTÖRLÜK NE KAZANDIRIR?

Mentörlük deneyimlerini tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulunduğundan; mentor koçluk hizmeti alan kişi ve kişiler yetkinliklerini geliştirirler. 
Mesleki alanda fayda sağlar, kişisel gelişimde fayda sağlar, kurum içi iletişimde fayda sağlar.
Kişilerin mentor koçluk hizmetinden yararlanarak uzmanlaşmak istedikleri alanda destek almaları onlara başarılı olmayı kazandırır.

MENTÖRLÜKTE SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Mentörlük sürecinde; diğer tüm koçluk süreçlerinde olduğundan farklı olarak  on görüşme ile yapılır. Koç ve müşteri bir sözleşme imzalar. Anlaşma yapıldıktan sonra haftada bir görüşme olacak şekilde randevu ayarlanır ve görüşmeler rutin bir periyotta devam eder.

On görüşmenin sonunda yetkinlik kazanmış müşteri artık uzman olarak yoluna devam edebilir.

Sevdiğin işi meslek edinirsen,
hayatında bir gün dahi çalışmış olmazsın.”
Konfüçyüs

Çatışma Yönetimi Koçluğu

Çatışma Yönetimi Koçluğu; kurumlarda bireyler arasındaki ilişkide çatışma durumunu ortadan kaldırmak için tasarlanan bir koçluk yöntemidir.

Çatışma hali hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda ortaya çıkmakta ve yaşam kalitemizi olumsuz etkilemektedir. 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Çatışmayı yönetebilmek ayrıca beceri gerektirdiğinden bu eğitim önemli olmaktadır.

İş yerinde ya da özel yaşamda çatışma oluşmaya başladığında ilişkimizde içimize kapanır ve kaçınma yoluna gideriz. Olayı küçültmeye görmezden gelmeye ve içimizde yaşamaya başladığımızda artık çatışmayı içimizde hissetmeye başlarız.

Çatışma önce anlaşmazlık sonra tartışma sonra da sesin yükselmesine sebep olur.

Bu çatışma sonucu da ilişkiler zarar görür. Birey kendinin zarar görmesine engel olmak ve çatışma sürecini iyi yönetebilmek için çatışma yönetimi koçluğuna ihtiyaç duyar.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

  • Çatışma sonrası bozulan ilişkiyi düzeltmeye
  • İçimizdeki çatışmayı sonlandırmaya
  • İlişkileri tekrar inşa edebilmeye
  • Çatışmanın neden oluştuğunu fark etmeye
  • Farklı bakış açılarıyla ilişkiyi tekrar değerlendirmeye
  • Çatışma sonrası ilişkilerimizdeki tutumumuza
  • Dinlemeyi öğrenmeye
  • İletişim kurduğumuz kişi ve biz olarak karşılıklı bakıp çatışmada sakin kalabilmeyi sağlamaktadır.

“Herkesin bir yaşam koçu olmalı”
Bill Gates

Liderlik Koçluğu

Liderlik koçluğu eğitimi ile şirketlere ve organizasyonlara fayda sağlayacak değişim ve dönüşümü yönetmek, kişileri hedefe ulaştıracak liderlerin yetişmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Liderlik doğuştan gelen bir yetenek olsa da sonradan geliştirilebilen bir sistem olması oldukça önem arz etmektedir. Sonradan alınan kaliteli koçluk eğitimleri ile başarılı bir lider olmak mümkündür.

Bir liderin yaşam deneyimleri, aile yapısı, almış olduğu eğitimler iş performansını etkileyecektir.

İyi bir lider olabilmek için alınması gereken kaliteli harika bir gelişim sürecidir.

LİDERLİK KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Liderlik koçluğu süreci bir liderin hayatını, yaptığı işi kolaylaştırır. Lider kendini yetiştirmesi geliştirmesi gereken ve şirketleri yönetirken dayanıklılığını koruması gereken bir yöneticidir. Koçluk süreci lideri geliştirirken koç da lidere yol arkadaşlığı etmektedir.

LİDERLİK KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

Lider olmanın gereksinimlerini

Şirket kültürlerini ve liderlik becerilerini geliştirmeyi

Takım ve şirket iç koçluk anlayışını

Takım performans değerlendirmeyi

Toplantı yönetimini

Değerlere bağlı liderlik becerilerini

Yöneticilerin bakış açılarını tespit etmeyi öğrenmek uygulamak ve koçluk becerilerini geliştirmeyi sağlar.

LİDERLİK KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Liderlik koçluğu takım teknikleriyle koçluk yapılarak hizmet verilmektedir. Kurumlar ve koçlar arasındaki iş birliğine göre takımlarla belirlenen süre içerisinde devam ettirilen süreç koçluğudur.

Sistemik Takım Koçluğu

Kurumlarda çalışan koçlara, kurum çalışanlarına ve yöneticilerine Sistemik bakış açısıyla koçluk becerilerini geliştiren uygulamalı eğitimdir.

Sistemik takım koçluğunun amacı kurumlardaki Takımların vizyon geliştirerek o vizyona odaklanarak kendi sistemlerini oluşturup geliştirmelerini hedeflemektedir.

SİSTEMİK TAKIM KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Koçluk eğitimi almak artık oldukça kolay ve kısa sürelidir. Koçluk eğitimini bitiren koçlar hangi alanda koçluk yapmak istediklerini tespit edemeyebilirler. Alanını belirleyen koçların yol almaları daha kolay olduğu gibi Nish alanlarını belirlemek koçların gelişim ve yetkinliklerini ilerletmelerini kolaylaştırır.

SİSTEMİK TAKIM KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

Şirket kültürünü tanımayı ve sözleşme hazırlamayı

Takım içi ve şirket içi koçluk becerilerinin kazanılması

Takımın performansını değerlendirebilmeyi

Toplantı yönetimini

Kurumsal bağlılığı

Takımın değerlerinin tespit edilip değerlerine göre koçluk yapmayı

Yöneticilerin bakış açısını keşfederek koçluk yetkinlikleri kazanmayı sağlar.

SİSTEMİK TAKIM KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Sistemik takım koçluğunda oyunlar ve takım teknikleriyle koçluk yapılarak hizmet verilmektedir. Kurumlar ve koçlar arasındaki iş birliğine göre takımlarla belirlenen süre içerisinde devam ettirilen süreç koçluğudur.

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu bir yöneticinin vizyonunu genişleten etki alanını arttıran çeşitli metotlarla çalışan iletişimine destek olmaya yarayan koçluk tekniklerinin tümüdür.

Yöneticiler zaman zaman iletişim kurmada, şirket yönetiminde, satış pazarlama ve geliştirme durumlarında yönetici koçu ile çalışmayı tercih ederler.

Bu seçim yöneticileri daha yetkin ve daha başarılı olmalarına destek olmaktadır.

YÖNETİCİ KOÇLUĞUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Yöneticiler bir hava alanından diğerine ve bir krizden diğerine geçerken yıpranırlar ve yorulurlar.

Belirsizliği yönetmek, vizyonlarına ulaşmak, hedeflerine giden yolda sağlıklı olabilmeleri için yönetici koçluğuna ihtiyaç duyarlar. yönetici koçluğu

Sağlıksız ve mutsuz bir yönetici liderlik özelliklerini kaybeder. Yöneticinin bu çetrefilli yolculuğuna yol arkadaşlığı edecek yönetici koçlarına ihtiyaçları vardır.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU NE KAZANDIRIR?

Ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşmayı

Yöneticilere zor zamanlarında daha dayanıklı olmalarını sağlamalarını

Verimli toplantılar yapabilmeyi

Empatik dinlemeyi

Yöneticinin şirketinin verimliliğini arttıracak yöntemlerin farkında olmasını

Sağlamaktadır.

YÖNETİCİ KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Yönetici koçluğu için süreç yönetici ve koçun tercihlerine göre alınan karalara göre ilerlemektedir.

Yöneticinin ihtiyacına göre süre belirlenir ve devam edilir.

tr_TRTurkish