Mindfulness’in Faydaları

Anasayfa > Koru Akademi > Koru Spiritüel Akademi > Mindfulness > Mindfulness’in Faydaları

Mindfulness hayatımızın her alanında bize fayda sağlayabilir. Mindfulness aslında bir tür ruhsal sakinlik ve dinginlik halidir diyebiliriz. Sakin ve dingin bir zihne sahip olduğumuzda akıl ve duygu arasındaki dengeyi daha iyi sağlayabilir zor anlarımızın üstesinden daha kolaylıkla gelebiliriz. Mindfulness günümüzde eğitimden iş hayatına, kişisel gelişimden liderliğe, psikolojiden spora kadar bir çok alanda uygulanabilmektedir. Bize sakinlik ve dinginlik ile objektif bir bakış açış vadeden Mindfulness’in onlarca faydasından bir kısmını aşağıda sizin için derledik. Bu faydalar doğrudan veya dolaylı olabilir.  

 1. Mindfulness sakinlik ve dinginlik verir.
 2. Kendimize ve çevremize daha tarafsız ve objktif bir gözle bakma becerisi kazandırır.
 3. Önyargılarımızı, klişelerimizi, peşin hükümlülüğümüzü azaltır.
 4. İnsanın kendini tanımasına yardım eder.
 5. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunları için fayda sağlar.
 6. Yaratıcılık becerisi üzerine olumlu katkılar sunar.
 7. Strese ve kaygıya karşı dayanıklılığı artırır.
 8. Olaylar karşısında esnek olabilmeyi öğretir.
 9. Duygusal ilişkilerde doğru tutumlar geliştirir.
 10. İnsanları daha iyi anlamamızı, empati geliştirmemizi sağlar.
 11. Liderlik yetkinliklerini güçlendirir.
 12. Aile ve iş hayatı arasındaki dengeyi güçlendirir.
 13. Aile içi iletişimi güçlendirir.
 14. Zor durumlarla baş etmemizi kolaylaştırır.
 15. Karar alma süreçlerinde kolaylık ve isabet sağlar.
 16. Kronik ağrılarla baş etmemizi kolaylaştırır.
 17. Tükenmişlik duygusunu azaltır.
 18. Motivasyonu güçlendirir.
 19. Bağışıklık sistemini psikolojik açıdan güçlendirir.
 20. Hastalıklara karşı direnci destekler.
 21. Depresif düşünceler üzerinde yatıştırıcı etki oluşturur.
 22. Çocuk gelişiminde çocukların duygularını tanımasına yardımcı olur.
 23. Kişinin kendini tanıma, kabullenme ve ifade etme becerisini güçlendirir.
 24. Özgüven geliştirir.
 25. Hazlara ve zevklere karşı bizi kontrollü  hale getirir.
 26. Bağımlılıklardan kurtulmada destekleyici olur.
 27. Kendimizle barışık olmamızı sağlar.
 28. Öz şefkati geliştirir.
 29. Sevgi ve saygı duygularımızı güçlendirir.
 30. Çevreye karşı duyarlılığı artırır.
 31. Yaşamdan doyum artırır.
 32. Şükür hissini güçlendirir.
 33. Yeme bozukluklarının tedavisinde işe yarar.
 34. Ani olaylar karşısında  tepkileri kontrol etmeyi öğretir.
 35. Hedefe ulaşabilmek için planlı hareket etme bilinci kazandırır.
 36. Sorumluluk duygusunu geliştirir.
 37. Uyku kalitesini iyileştirir.
 38. Olumlu duyguları geliştirir, olumsuz bakış açılarını azaltır.
 39. Depresyon ataklarını azaltmada destekleyici olur.
 40. Beynin öğrenme ve hafıza becerilerini güçlendirir.
 41. Olumsuz eleştirilere karşı esneklik sağlar.