Okullarda Bilinçli Farkındalık

Anasayfa > Koru Akademi > Koru Spiritüel Akademi > Mindfulness > Okullarda Bilinçli Farkındalık

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) uygulaması okullarda da giderek yaygınlaşıyor. Çocuklar, Mindfulness kazanımları ile kendi duygularını ve arkadaşlarının duygularını fark etmeye başlarlar. Duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etmeye başlayan çocuklar, yoğun duygularını yönetebilmeyi, zor duygular ile baş edebilmeyi, objektif bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenirler.

Okullarda Mindfulness uygulamalarının başarılı olabilmesi için öğretmenlerin profesyonel Mindfulness eğitmenleri tarafından eğitime tabi tutulmaları ve öğrencilerine karşı bu konuda rol model olabilmeleri önemlidir. Öte yandan ailelerin de Mindfulness konusunda temel bir bilgiye sahibi olmaları ve evde bu uygulamaları desteklemeleri de önem arz etmektedir.

Mindfulness becerilerinin çocuklara daha okul öncesi veya ilkokul çağlarındayken verilmesi çocukların kişisel gelişimleri ve gelecekleri için çok önemli görülmektedir. Çocuklar bu dönemde Mindfulness uygulamaları sayesinde duygu düzenleme, öz düzenleme, dikkat gelişimi ve odaklanma, uyku kalitesi, beden ve duyumsama farkındalığı, sakinleşme becerileri, empati kurma becerisi, özgüven, problem çözme becerileri, iş birliği, grup ve takım çalışmalarında uyum gibi alanlarda gelişim gösterirler.

Mindful Okul Olmak

Son yıllarda bir çok özel eğitim kurumu Mindfulness programlarını müfredatlarına ve etkinliklerine dahil etmeye çalışıyorlar. Bu kapsamda öncelikle öğretmenlerin yoğun Mindfulness eğitimleri alarak Mindfulness’i içselleştirmeleri ve bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri gerekiyor.

Öğrencilere ise Mindfulness, yıllık eğitim müfredatlarının içinde  oyunlar, atölyeler, uygulamalar ile birlikte zenginleştirilerek veriliyor. Böylelikle Mindfulness öğrenciler için de iyi bir kişilik oluşturmanın gelişim yolunu açıyor.

Mindfulness kazanımları ile öğrenciler akademik yönden başarılarını artırırken sosyal ilişkilerini de geliştirerek duygusal zeka gelişimlerini sağlam temellere dayandırmış oluyorlar.

Mindfulness bilinci ile çocuklar neyin önemli ve neyin önemsiz olduğunu daha net bir şekilde görebilme becerisine sahip oluyorlar. Bu farkındalık kendilerine karşı özşefkati geliştirirken başkalarına karşı daha anlayışlı olmayı ve empati kurabilmeyi beraberinde getiriyor.

Okullarda Mindfulness etkinlikleri kapsamında velilere de zaman zaman seminerler düzenlenmesi gerekiyor. Bu seminerler sayesinde anne babaların farkındalıkları gelişirken çocuklarına karşı anlayışları ve iletişimleri de gelişme seyrine girmiş oluyor. Mindful çocuklara sahip Mindful veliler, çocuklarını daha iyi anlayabilir ve onlarla yargısız iletişim kurabilirler.

Mindful okul projeleri Mindful Öğretmen, Mindful Öğrenci ve Mindful Veli uyumuyla akademik ve sosyal başarılara kolaylıkla ulaşabilirler.

Eğitim kurumlarınızda Mindfulness müfredatları hazırlamak, öğretmenlerinize, velilerinize eğitimler ve seminerler vermek, çocuklar için uygulama atölyeleri düzenlemek isterseniz profesyonel eğitmen kadrosuyla Koru Koçluk sizlere destek olmaktan gururu duyar.