Koru Koçluk Etik İlkeleri ve Değerleri

Anasayfa > Kurumsal Sayfa > Belgeler > Koru Koçluk Politika Belgeleri > Koru Koçluk Etik İlkeleri ve Değerleri

1.     Beyan:

Koru Koçluk bünyesinde gönüllü veya ücretli olarak hizmet veren kişilerin aşağıdaki etik ilke ve değerlere göre hareket etmesi beklenir.

2.     Bağlam

3.     Tanımlar

Müşteri: Koçluk eğitimi alan gerçek kişi, grup veya tüzel kişi

Danışan: Koçluk, mentorlük veya süpervizyonluk hizmeti alan kişi, grup veya tüzel kişi.

Katılımcı: Eğitim, seminer, atölye, seans gibi ücretsiz koçluk etkinliklerine katılan gerçek kişi.

Sponsor:  Koçluk hizmeti veya eğitimi alacak kişileri bu işler için finanse eden kişi veya kuruluş.

Koç: İnsanların kişisel ve profesyonel potansiyellerini gerçekleştirmek için ilham veren ve harekete geçiren kişi.

Profesyonel Koç: Müşterilere, danışanlara ve katılımcılara kişisel ve profesyonel potansiyellerini gerçekleştirmek için ilham veren ve harekete geçiren profesyonel olarak koçluk eğitimleri almış ve koçluk mesleğini fiilen icra eden kişi.

Profesyonel Koçluk İlişkisi:  Müşteri veya danışan ile profesyonel koç arasında her iki tarafın sorumlulukları ve beklentileri çerçevesinde koçluk sözleşmesi kapsamında kurulan ilişki.

Gizlilik: Paylaşma izni verilmediği sürece, koçluk sözleşmesi çevresinde elde edilen bilgilerin korunması.

4.     Değerler

Adalet: Hiçbir kişinin, topluluğun veya şeyin haklarını ihlal etmeme.

Eşitlik: Herkese konumuna göre eşit olarak kabul edip ona göre davranma.

Tarafsızlık: Aynı konumdaki kişilere farklı davranmama.

Dürüstlük: Söyledikleri ve davranışları ile bütünlük oluşturma.

Doğruluk: Her söylediği şeyin ve davranışın doğru olması.

Sevgi: İnsanlara ve çevreye sevgi ile yaklaşma, kimseye ve hiçbir şeye düşmanlık beslememe.

Saygı: İnsanlara ve çevreye değer verip saygı çerçevesinde davranma.

Alçak Gönüllülük: Hiçbir kişiye ve topluma karşı gereğinden fazla  üstünlük taslamama.

Yetkinlik: Mesleği ve alanı ile ilgili gerekli eğitimleri almış olma ve yetkinliklere sahip olma.

Mükemmellik: Yaptığı işi sağlam, düzgün ve kusursuz yapma.

Gelişim: Gelişime ve değişime açık olma.

Sorumluluk: Yaptığı yanlışlıklara ilişkin sorumluluk kabul edebilme.

Gizlilik: İnsanların özel hayatı ve kişisel verilerini gizli tutma, başkaları ile paylaşmama..

5.     Etik ilkeler

5.1. Koçlar ve Profesyonel Koçlar, müşteri, danışan ve katılımcılara (Bundan sonra müşteri olarak ifade edilecektir) sundukları hizmetle ilgili önceden açıklama yaparlar, gerekli bilgileri verirler.

5.2. Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak hizmetlerini sunarlar.

5.3. Eğitim ve hizmetler için uygun ortam ve koşulları sağlar.

5.4. Mesleki yeterlilikleri, nitelikleri veya akreditasyonları hakkında yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmazlar.

5.5. Başkalarına ait çalışma, fikir ve materyallerle ilgili gerekli atıflarda bulunurlar, kendilerininmiş gibi davranmazlar.

5.6. Başkalarının zararına yol açacak söylemlerden ve davranışlardan kaçınırlar.

5.7. Müşterileri arasında herhangi bir çıkar çatışmasının tarafı olmazlar.

5.8. Müşterilerin özel hayatı ve kişisel verileri ile ilgili gizlilik kurallarına uyarlar.

5.9. Müşterilerle uygunsuz ilişkilerden kaçınırlar.

5.10. Müşterinin sürecin herhangi bir noktasında sözleşmeyi sona erdirme hakkına saygı gösterirler.

5.11. Mesleki açıdan değişime ve gelişime açık olurlar.

Güncelleme 30.04.2023