NLP & Bioenerji

Admin tarafından tarihinde yayınlandı

“Beynimizde bulunan sinir hücreleri aracılığıyla duygularımız ve düşüncelerimiz arasında bağlantı kurarak zihnimizde yer eden düşünce kalıpları oluştururuz.”

Elif AKGÜL MUTLU

Yaşam Koçu ve Kişisel Gelişim Danışmanı

NLP (Sinir Dili Programlaması) NEDİR?

Beynimizde bulunan sinir hücreleri aracılığıyla duygularımız ve düşüncelerimiz arasında bağlantı kurarak zihnimizde yer eden düşünce kalıpları oluştururuz. Negatif duygular, negatif etki bırakarak zihnimizde bu doğrultuda düşünce kalıplarının oluşmasına yol açar. Bu durum, olay ve durumlardan etkilenmemizi, aldığımız kararları doğrudan etkiler. Çünkü yaşantımızda attığımız adımların ve kararlarımızın büyük bir çoğunluğunu bilinçaltımızın yönlendirmesiyle gerçekleştiririz. Bilinçaltımıza yerleşerek düşünce, tavır ve yaklaşımlarımızı etkileyen bu kalıpları NLP ile olumlu olan yenileri ile değiştiririz. Bilinçaltımızda yer alan negatif kalıpları, olumluluk içeren yenileri ile değiştirdiğimizde bilinçaltımızdan etkilenen bilinçli davranışlarımızı istek ve beklentilerimiz yönünde değiştiririz.

NLP; Danışanın yaşadıkları, karşılaştıkları, edindiği bilgiler, olaylar, durumlar ile bilinçaltında oluşturduğu olumsuz yargıların, kalıpların; özel tekniklerle bilinçaltındaki yerlerine olumlu olan yenilerini koyarak danışanın olaylara, durumlara, hayatında karşılaştıklarına olumlu bakmasını, geçmişte yaşadığı travma oluşturan olaylardan duygusal olarak etkilenmemesini, pozitif bakış açısını alışkanlık haline getirdikçe bu bakış açısını davranışa dönüştürmesini sağlamak suretiyle hayatının daha iyi hale gelmesine katkıda bulunur. Danışanın kişilik özellikleri ve değerlerine sadık kalarak değişime açık olabilmesine katkı sağlar.

BİOENERJİ NEDİR?

BİOENERJİDEN NASIL YARARLANILIR?

Bioenerji uzmanı evrende herkes için var olan evrensel yaşam enerjisinin kişiye aktarılmasına aracılık eder. Bioenerjinin herkes için var olmasının yanında onu nasıl kullanabileceğini, ondan nasıl faydalanabileceğini bilmeyen ve ondan fayda sağlamak isteyen danışanın yaşadığı fiziksel veya ruhsal sıkıntılı durumlarda rahatlaması, zihninin dinginleşmesi için bioenerji uzmanına

mümkündür. Danışanın doktor kontrolündeki hastalıklarında ağrı ve acısının azalması veya ortadan kalkması, yaşadığı hastalık ve rahatsızlıklarda alternatif bir yol oluşturması için başvurabileceği; hastalıklara karşı direnç kazanmasını ve tedaviye desteği amaçlayan bir yoldur.

Bioenerji seansları esnasında danışanın vücudundaki hastalıklı bölge tespit edilerek tıp doktoruna erken başvurması ve hastalığın ilerlememesi; hastalığın öncesinde saptandıysa bahsedilen sıkıntı oluşturan bölgede hastalığın oluşmaması için önlem alması sağlanmış olur. Tıbbi tedavisi süren fiziksel hastalıklarda hastalığın verdiği rahatsızlığın hafiflemesine yardımcı olur ve tedaviye destek verir.

Bioenerji danışanın bedenindeki enerji akışını düzenleyerek danışanın hiçbir sağlık sorunu veya hayatında sorun yaşadığı bir alan olmasa dahi daha enerjik, zinde, dingin olmasını sağlar. Rahatlamış bir zihin ve sağlıklı hisseden bir bedene sahip olma imkânı oluşturur.

NLP VE BİOENERJİNİN YAŞAMIMIZA KATKILARI

NLP ve Bioenerjinin yaşamımıza katkıları yaşamdan tat almamızı ve yaşamımızı düzenlememize gözle görülür etki yapacak düzeydedir. Çözülmemiş duygusal sorunlar fiziksel hastalıklara ve ruhsal problemlere dönüşür. Bunlar NLP teknikleri aracılığıyla yüzeye çıkarılıp çözüme kavuşturulur.

Hastalık oluşması halinde ise Bioenerji ile kişinin genel sağlığı düzene kavuşturulmaya çalışılır. Bioenerji ile hasta olan bölge üzerinde de çalışılması mümkündür. Sorunun duygusal nedenini kökten çözdüğümüzde kişinin yaşamında aynı sorun tekrar etmeyecektir. Kişinin duygularını ifade edişi, olaylara

duygusal tepkileri, olay ve durumları algılayış biçimi, algılarına göre şekillenen düşüncelerini kontrol etmesini sağladığımızda kişi kendi duygu ve düşüncelerini nasıl yaşadığının farkına vardığında, düşüncelerini yönlendirmeyi öğrendiğinde, duygularının kontrolünün kendi elinde olduğunu fark ettiğinde ve NLP veya Bioenerji aracılığıyla sorunun kökeni veya hastalığa sebep olan duygu çözümlendiğinde sorunların ve hastalıkların duygusal sebeplerinin kaynağı da ortadan kalkmış olacaktır. Bu da sağlıklı bir yaşantıyı beraberinde getirecektir.

Birçok hastalık engel, direnç, maddi-manevi başarısızlık, fiziksel-ruhsal-zihinsel olarak yaşamını yoluna koyamama, gelişememe, yerinde sayma, olduğu yeri yeterli bulmama, rahatsızlık, huzursuzluk; olumsuz inançlar ve olumsuz yargılar, kalıplar ve değiştirilemeyeceği sanılan kalıplaşmış inançlardan kaynaklanmaktadır. Bazıları çocukluktan getirilen kök inançlar kaynaklıdır. Düşünce yapısı değiştiğinde çözülme başlar.

Zihinde beliren düşünce ruhsal yapıyı, onunla birlikte fiziksel yapıyı da aynı şekilde etkiler. Olumlu düşünce olumlu ruh-zihin-beden yapısını beraberinde getirir. Olumlu düşünceye hayatımızda yer açalım…..

Sağlıkla dolu günler dilerim…

Yaşam Koçu ve Kişisel Gelişim Danışmanı Elif AKGÜL MUTLU


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir