MYK Belgeli Koç Omak

Admin tarafından tarihinde yayınlandı

“Sadece eğitim almış olmak koç olabilmek için yeterli olmayıp, mesleki standartlar konusunda yeterliliğini kanıtlamış ve bu konuda belge almış olmak, koçu resmi bir koç yapar.”

Yonca Türker, MYK Belgeli Profesyonel Koç

@yoncaileyolculuk

Koç, bir kişinin potansiyelini ortaya çıkartarak, daha iyi bir geleceğe hazırlamak amacıyla ona yol arkadaşlığı yapan kişidir. Müşterisi ile bilinçli ve doğru şekilde yol alabilmesi için birçok eğitimden geçmiş ve belli kurumlar tarafından akredite olmuş bir koç olması gerekmektedir. Sadece eğitim almış olmak koç olabilmek için yeterli olmayıp, mesleki standartlar konusunda yeterliliğini kanıtlamış ve bu konuda belge almış olmak, koçu resmi bir koç yapar.

Koçluk Türkiye’de resmi bir meslektir. MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) 2.006 yılında 5.544 sayılı kanun ile T.C. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak kamu tüzel kişiliğine haiz idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli bir kamu kurumu olarak AB ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu olarak tasarlanmış ve ulusal çerçeveyi oluşturmuştur. Türkiye yeterlilik çerçevesinde 8 seviye olup koçluk lisans seviyesine denk gelen ‘’Seviye 6’’ olarak belirlenmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi alan bir koç mesleğinde lisans düzeyini tamamlamış sayılmaktadır.

Bu seviye;

 • İş ve öğrenme alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde bir kuramsal metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olduğunu,
 • uzmanlık gerektiren bir iş veya öğrenme alanında karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli uzmanlık ve yenilik niteliği gösteren ileri düzeyde becerilere sahip olduğunu
 • öngörülemeyen iş ve öğrenme ortamlarında sorumluluk alarak karar verme ve bu ortamlarda karmaşık teknik ve mesleki faaliyet ve projeleri yönetme, mesleki gelişimin yönetiminde sorumluluk alma hayat boyu öğrenme yaklaşımı konusunda deneyim sahibi olma ve toplumsal ve etik değerlerin farkında olma yeterliliğine sahip olduğunu ifade etmektedir.

Koçluk 29 Haziran 2013 tarihinde 28692 Sayılı Resmi Gazete ile resmi olarak meslek olarak tanınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) mesleki yeterlilik belgesini elde etmiş olan bir koç artık devlet tarafından tanınan onaylanmış bir koç olma niteliğini taşır. Koç bilgi, beceri ve yeterliliği konusunda kendini kanıtlamış, ayrıca etik kurallara ve profesyonel standartlara uygun hareket edeceğini taahhüt etmiş olur.

Mesleki yeterlilik belgeli koç aynı zamanda:

 • Uzmanlık alanında yetkin olduğunu kanıtlamış olur,
 • İstihdam edilme şansı artar,
 • Uluslararası bir belge sahibi olması nedeniyle yurt dışında da iş bulabilir,
 • Avrupa Birliği’nin koçluk projelerinden destek alma imkanı bulabilir,
 • Uzman Koçlar Derneği’ne (UKD) üye olabilir,
 • Association for Coaching’den (AC) unvan alma imkanı sağlayabilir,
 • Danışmanlık ofisi açabilir,
 • Muhtemel devlet teşviklerinden yararlanabilir.

MYK belgeli koç olmanın bu kadar önemli katkıları varken tabii ki çok ciddi sorumlulukları da vardır. Devlet tarafından onaylanmış olmanın belirli kriterlerini yerine getiriyor ve sorumluluklarını üstleniyor olma mecburiyeti bulunmaktadır.

MYK belgeli kişinin sorumlulukları:

 • Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak,
 • Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapmamak,
 • İş güvenliği ve çevre koruma önlemlerine uygun davranmak,
 • Mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak,
 • Müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamak,
 • Müşteri ile empati kurmak,
 • Müşteriye karşı saygılı ve şeffaf olmak,
 • Müşteriyİ kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmemek,
 • Müşteriyi önemsemek önyargısız olarak değişim ve gelişime inanmak,
 • Müşteriyi yargılamamak,
 • Tüketici haklarına özen göstermek

MYK belgeli koçun sınırları ve etik kurallar:

 • Koç bugünden geleceğe yönelik çalışmalar yapar,
 • Geçmiş travmalarla ilgilenmez,
 • Psikiyatrik ilaçlar kullananlarla çalışma yapmaz,
 • Ruhsal ve duygusal zarar vermekten kaçınır,
 • Yeterlilik konusunda hassastır, sadece bilgi birikimine göre destek verir,
 • Yargılamaz, eleştirmez,
 • Özel ilişkiye girmez, kişisel değerlerine saygı duyar,
 • Güvenilirdir, gizlilik ilkesi doğrultusunda hareket eder,
 • Müşterinin özel bilgilerini hiç kimse ile paylaşmaz,
 • Koçluk almak isteyene yol arkadaşlığı yapar.

PEKİ BU BELGEYİ ALMAK İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için akredite kuruluşlardan en az 60 saat koçluk eğitimi almış olmak ön koşul olarak belirtilmiştir. Daha sonrasında yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurarak sınava girip bu sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.

Mesleki yeterlilik sınavı 5 aşamadan oluşmakta, 3 aşaması yazılı olarak 2 aşaması ise seans ve sözlü şeklinde yapılmaktadır. Yazılı sınavlarda iş güvenliği (T1/A1), koçluk yetkinlikleri (T1/A2) ayrı ayrı çoktan seçmeli test olarak sorulmakta ayrıca üçüncü tip soru şekli olarak açık uçlu bir koçluk yetkinliği sorusunun (T2/A2) cevaplandırılması istenmektedir.

Ayrıca 25-40 dakika kadar sürmesi istenen gerçek bir koçluk seansı uygulanmakta (P1/A2), konusunda uzman koçlar tarafından seans canlı olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu konuda uluslararası koçluk federasyonlarının ve mesleki yeterlilik kurumunun belirlemiş olduğu kriterler göz önüne alınmaktadır.

Seans sonrasında 8 sorudan oluşan yine koçluk bilgi birikiminin sorgulandığı sözlü bir sınav yapılmaktadır. (P2/A2) Her bir sınavdan ayrı ayrı en az 80 puan alınması gerekmektedir. Herhangi birinden yeterli not alınamadığı takdirde sadece o sınava girerek puan yükseltilmesi ve belgenin kazanılması mümkün olabilmektedir. Bu belge 5 yıl geçerli olup, belgenin yenilenmesi için koçluk konusunda aktif olarak çalışmalara, eğitimlere ve seanslara devam ettiğini kanıtlamak şarttır.

Uzman Koçlar Derneği mentorlarından biri olarak MYK belgesi konusunda mentorluk almak isteyenlerle çalışmaktan ve koçluk yolculuğunda sizlere yol arkadaşlığı yapmaktan büyük mutluluk duyarım.

Sevgiyle ve etik değerlerle yolda kalın…

MYK Belgeli Profesyonel Koç

Yonca Türker0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir