GETAP – Gelişim ve Takip Programı

Admin tarafından tarihinde yayınlandı

Salih Korkusuz – Eğitim Uzmanı

Bir çocuğa bir şey öğrettiğinizde bunu kendi kendine keşfetme şansını da sonsuza kadar elinden almış oluyorsunuz.

-Jean Piaget

GETAP beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan dikkat, konsantrasyon, hafıza, mantık-muhakeme ve işlem hızını geliştirmek için Nörobilim merkezli çalışmalarla oluşturulmuş, etkinliği ve güvenirliliği çeşitli testlerle kanıtlanmış olan bir gelişim ve takip programıdır.

Bilişsel becerileri değerlendirme ve geliştirme programı olan GETAP, bireyin öğrenme ve akademik başarısı için ihtiyacı olan dikkat, hafıza, konsantrasyon, mantık, muhakeme ve işlemleme hızı gibi becerilerini geliştirmek için uzman mentor eşliğinde uygulanan bireyin kalıcı bilişsel gelişimini sağlayan bir programdır. GETAP içeriğinde yaş gruplarına özel hazırlanmış zihin performans testi, 10.500 özgün zihin geliştirme egzersizi ve GETAP yazılımı bulunmaktadır.

GETAP’ta öncelikle ZPT (Zihin Performans Testi) ile bireyin zihin performans düzeylerini belirlemek için kullanılan, Türkiye’de standardizasyon ve geçerlilik çalışmaları yapılmış zihinsel bir yetenek testi uygulanır. Yaş gruplarına göre özel hazırlanmış olan ZPT, bireysel olarak GETAP Uygulayıcı Eğitimini Tamamlamış Uzman Profesyoneller tarafından yüz yüze veya online uygulanmaktadır. ZPT uygulaması sonucunda, bireyin dikkat, konsantrasyon, hafıza, mantık-muhakeme, işlem hızı ve genel zihin performansları ölçülerek bireyin güçlü ve zayıf öğrenme becerileri ve öğrenme stilleri belirlenir. Daha sonra zihinsel becerileri bulunduğu noktadan daha üst noktaya çıkaran 70 farklı çeşitte, her çeşit kendi içerisinde 5 farklı seviyede her seviye kendi içerisinde 30 farklı versiyonu bulunan ARGE çalışmalarıyla sürekli güncellenen 10.500 özgün egzersiz bireye özgü uygulanmaktadır.

4 yaştan itibaren GETAP uygulayıcı eğitimi almış, alanında uzman profesyoneller tarafından yüz yüze ya da online seanslarla olarak uygulanmaktadır. Haftada 2 seans 6, 9, 12, + aylık periyotlarla gerçekleştirilmektedir..

GETAP ile tamamen kişiye özel ilerleyen geliştirme programı sayesinde bireyler daha kolay öğrenirken, öğrenme aşamalarındaki zorlanmayı çok daha rahat olarak aşabilmektedirler. GETAP yazlımı, bireylerin kişisel performanslarını temel alarak tamamen kişiye özel öğrenme programları sunuyor. Kişisel ihtiyaçların farklılığı bir problem olmaktan çıkıp avantaja dönüşüyor

GETAP beynin nöroplastisit özelliğinden faydalanır. Nöroplastisit, beynin sürekli kendi kendini yenileyebilme, yeni durumlara kendisini adapte edebilme, daha zengin ve daha işlevsel sinir bağlantıları oluşturabilme kapasitesidir.

Nöroplastisite kapasitesi olumlu koşullar ve durumlar altında geliştirilebilme özelliğine sahiptir. Beynin sağ ve sol lobunun senkronize olmasını sağlayan GETAP, beynin öğrenme becerileri için gerekli olan alanlarını güçlendirir ve birbirleri ile uyumlu çalışmalarını sağlar. Bu anlamda bireyin el ve göz hareketleri beynin fonksiyonlarını izlememizde en güçlü yardımcımızdır. Yazıyı sağ ve sol eli kullanarak yazabilme, beyinde çapraz olarak sol hemisfer ve sağ hemisferin aktive olduğunu ve devrede olduğunu gösteren bir eylem halidir. GETAP beynin bütününü aktive eder.

GETAP ile Çocuğunuz Öğrenmeyi Keşfetsin;

Çocuğun özerkliğini kazanması, gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Eğer çocuk yapabileceği halde anne ya da baba onun yerine onun işlerini üstleniyorsa bu durumda çocuğun öğrenmesine ve beceri kazanmasına engel olunur. Örneğin etraf pislenir diye eline kaşık, kalem verilmeyen çocuğun ince kas koordinasyonu gelişemediği gibi sağ el, sol el seçimi ve beynin lateral gelişimi de etkilenir. Piaget bu konuyla ilgili “Bir çocuğa bir şey öğrettiğinizde bunu kendi kendine keşfetme şansını da sonsuza kadar elinden almış oluyorsunuz.” diyerek çocuğun bilgiyi kendinin keşfetmesinin değerini vurgulamıştır. Çocuk doğduğu andan itibaren yaşamı öğrenmeyle geçer. Bütün bu birikim hem günlük hayatına hem de okul hayatına etki eder. GETAP çocuğunuzun öğrenme stilini keşfetmesini sağlar.

GETAP ve Özgüven

Özgüven bireyin kendisi hakkındaki düşünceleriyle şekillenir. Uzman eşliğinde uygulanan GETAP egzersizleri ile dikkat, hafıza, mantık muhakeme, konsantrasyon ve işlem hızı becerileri belirgin biçimde artan bireyler, kendilerini olumlu değerlendirmeye daha yatkın hale gelirler. Bu durum, özgüvenlerini artırır ve kendinden emin adımlarla ilerlemelerini sağlar. GETAP öğrenme için gerekli becerileri geliştirirken her bireye özel bireyin ihtiyaçları ve kendi potansiyelini dikkate alır. Kişiye göre özelleştirilmiş bu programla öğrenme becerileri gelişirken bireye özel olarak uygulama yapıldığı için bireyin özgüveni de artmış olur. Böylece kişinin hayatta yapabileceklerine yönelik inancı gelişir bu da her anlamda başarıyı getirir.

GETAP’ın Okul Başarısına Etkisi

GETAP, dikkati toplamayı, disipline olmayı, planlamayı, sınavlarda süreyi kullanmayı ve zekâ performansını artırdığı için çocuğun akademik gelişimine doğrudan etki eder. Özellikle dikkat eksikliği yaşayan çocuklar derse odaklanmakta zorlanırlar. Bu durumun erken dönemde fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması çocukların okul başarısını büyük ölçüde etkiler. Araştırmalar dikkat eksikliği için en verimli uygulamaların zihin egzersizleri olduğunu göstermektedir. GETAP dikkat ve konsantrasyon egzersizleriyle dikkat eksikliğinin giderilmesinde önemli bir rol oynar. Bunun yanı sıra hafıza, mantık muhakeme ve işlem hızı alanlarında da bireyi destekler ve okul başarısını artırır.

Sınavlarda GETAP

Sınavlarda karşılaşılan basit hata yapma davranışı, öğrencinin başarı durumunu etkiler. Sınav esnasında kaygı düzeyinin yüksekliği, iç ve dış uyaranlardan etkilenme, odaklanma ve dikkati sürdürebilme problemleri çok sıklıkla gördüğümüz bir problemlerdir. Bunun yanında, bu durum tekrarlanıyorsa ve öğrenci sınavlarda bu yüzden başarısız oluyorsa, öğrenmeye dayalı bir problem de yoksa o zaman dikkat eksikliği ve konsantrasyon, yani dikkati sürdürme becerisinde güçlük yaşıyor olabilir.

Basit hatalar örneğin soru sonunda bulunan yazılamaz, getirilemez vb. olumsuz ifadeleri fark edemeyip olumluymuş gibi okuma ve soruyu bu şekilde çözme, işlem hatası, yanlış kodlama gibi durumlardır. Bu hataların mutlaka nedeni araştırılmalı ve önlem alınmalıdır.

Unutmayalım öğrenme DİKKAT ile başlar. Basit hataların sebebi genellikle dikkat ve konsantrasyonu toplamakta güçlük çekmektir. Bu durumda bireyin dikkat ve konsantrasyon açısından bir değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

GETAP çocuklarınızın ufkunu açar. Farkına varmadığınız, gözden kaçan sorunları ortadan kaldırır. Çalışmasına rağmen ders başarısında bir ilerleme olmamasının nedenlerini, derslerle ilgilenme seviyelerini, sınavlarda dikkatini sürdürme ve süreyi doğru kullanma becerilerini gözden geçirip bir ileri safhaya çıkarır.

GETAP içinde barındırdığı zihin egzersizleri sayesinde sürekli bir başarı grafiği yakalamanızı sağlar. Getap’la çocuğunuzun geleceğine ışık yakın.

Salih Korkusuz, Eğitim Uzmanı

Aydın İnci Koçluk Danışmanlık

Girne Mah. 2155 Sok. No: 10 Daire: 2 EFELER / AYDIN Telefon: 0546 799 69 16 E Posta: aydinincidanismanlik@gmail.com Instagram: aydin.incidanismanlik

Koru Coaching Magazine, 2023 Ocak sayısında yayınlanmıştır.0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir