Eğitim Koçluğu

Eğitim koçluğu, duygu, düşünce ve davranış bütünselliği içinde, öğrencinin öncelikle hedefini belirlemesine yardımcı olur ve bu hedef doğrultusunda performansını artırarak başarıya ulaşmasını sağlar.

“Koru Koçluk” öğrencilerin kuşak özellikleri ve sosyal gelişimlerini dikkate alarak velilere ve eğitimcilere yeni çözümler geliştirir.

X Kuşağı Nesli

Dünya genelinde genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları olarak adlandırılıyor. X nesli ideal sahibidir. Sağ ve sol çatışmaları içinde kendine göre ideal bir dünya görüşü oluşmuştur. Bu ideal onların çalışma performanslarını artırmıştır. Bir meslek sahibi olup para kazanmaya başlamak ve bunun için okumak onlar için hayattaki ilk hedeflerden biridir. O tarihlerde sosyal değerler çok fazla bozulmamış olduğundan daha dürüst ve idealisttirler. Kurallara daha uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşaktır. İş yaşamlarında çalışma saatlerine uyumlu olup iş motivasyonları yüksektir. Belirli çalışma sürecinden sonra kademe atlayabileceklerine inanırlar ve sabırlıdırlar.

Ayrıca, bu nesil, teknolojinin akıl almaz dönüşüne de şahitlik etmiştir. Onlar hayata ilk uyandıklarında ne CD, ne cep telefonu, ne bilgisayar, ne tablet vardı. Televizyon siyah beyazdı ve tek kanallıydı. Teknolojik değişimi yakinen yaşadılar.

Y Kuşağı Nesli

Y kuşağı, 1980-1999 arası doğanlara deniyor. Onlar X kuşağına göre daha özgür bir ortamda dünyayı tanıdılar. Bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar. Belirlenen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar. Bu yüzden, iş saatinden ziyade işe odaklanmaları gerekiyor. Bu durumda onları işin bir parçası haline getirmek önemlidir. X nesline göre Y neslinin örgütsel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri de söylenir.

Bir an önce yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak istiyorlar. Onlar, iş hayatını sadece yaşamlarını sürdürebilmek için değil, daha rahat para harcamak için istiyorlar. Y neslinin uyumsuz olduğu, kendisinden farklı düşünenleri acımasızca eleştiri yağmuruna tuttuğu da bir gerçek. Bu durum aşırı bireyci olmasından ve otorite tanımamasından kaynaklanıyor. Bu nesil kural tanımıyor.

Z Kuşağı Nesli

Z kuşağı, 2000 yılı ve sonrası doğanlara deniliyor. Gözlerini açtıklarında zaten internet ve sanal oyun dünyası vardı. Mobil teknolojileri kullanmak onlar için adeta bağımlılık. Oyuncak yerine tablet bilgisayarlarla oynarlar ve teknoloji ile birlikte büyürler. İnternet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden de çabuk tüketen bir nesildir. Fakat internet ile fazla haşır neşir olduklarından dikkat dağınıklığı ve sosyalleşememe en büyük sorunları. Bununla birlikte sanal oyunlar sayesinde birden fazla konu ile ilgilenebilme yetenekleri de gelişebiliyor. Telefonla uğraşırken sizi dinlemez gibi görünürler ancak olan bitenin farkındadırlar.

Eğitim Sorunları ve Öğrenci Koçluğu

Hedefisizlik

Günümüzde gençlerin ve öğrencilerin en önemli sorunları arasında belirli bir hedeflerinin ve amaçlarının olmaması gelmektedir. Bu durum onların hayata ve eğitime karşı lakayt olmalarına yol açıyor. Eğitim koçluğu ile öğrencinin önce hayata dair farkındalıkları artırılır ve buna göre hedefinin ne olması gerektiği sorulur. Hedefsiz yaşamanın anlamsızlığı vurgulanır.

 

Tatminsizlik

Günümüz gençleri ve çocukları tatmin olmakta zorlanıyorlar. Kolayca tüketim yapıyorlar, kaynağını sormayı düşünmüyorlar. Kıymet bilmedikleri için mutlu olamıyorlar. Öğrenci koçluğu ile gençlere ve öğrencilere güçlü sorular sorularak kendilerini sorgulamarı sağlanır. Böylece neyin kıymetli neyin kıymetsiz olduğunu anlamaya çalışırlar.

 

İnternet bağımlılığı

İnternet ve sosyal medya bağımlılığı en önemli sorunların başında geliyor. Bu bağımlığı aşmak gerçekten zor. Aileler bu noktada çaresiz kalıyor. Bu sorunla mücadelede öğrenciyle birlikte velilerin de koçluk desteğine ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor.

 

 

Ders çalışma isteksizliği

İnternet ve TV dünyası çocuklarımızın derse olan tüm ilgisini çalıyor. Ders çalışmak çocuklar için adeta işkence gibi gelebiliyor. Eğitim koçluğu ile öğrencinin derse karşı motivasyonu güçlendirilmeye çalışılır.

 

 

Dikkat dağınıklığı

İnternet ve bilgisayar çağının çocuklarımıza en kötü hediyelerinden biri malesef dikkat dağınıklığı. İnterneti kısmak ve yasaklamak da buna çare olmuyor. Dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmak eğitim koçluğunun en önemli hedelerinden biri olarak yer alıyor.

 

Zamanı etkin ve verimli kullanamama

Günümüzde her sorun bir başka sorunu tetikliyor. Zamanı etkin ve verimli kullanamama sorunu da, bu sorunlar yumağının ortaya çıkardığı yeni sorunlardan biri. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, kendilerini her zaman çok yorgun hissediyorlar ve dişe dokunur bir şey yapmadıkları halde zamanın nasıl geçtiğini de bir türlü anlam veremiyorlar. Bu durum eğitim çağındaki çocuklar için de aynı. Hafta içi okul, ders, ödev; hafta sonu dersane, kurs vs derken öğrenciler kendilerine zaman harcayamıyor. Öte yandan bu yoğunluk içinde istedikleri başarıyı da elde edemiyorlar. Eğitim koçluğu ile zamanınızı daha iyi planlayabilir ve zamanın her bir dilimini daha etkin ve verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

 

Ergenlik dönemi sorunları

Ergenlik döneminde çocuklar yetişkinliğe doğru adım atarken fiziksel ve sosyal olarak olgunlaşma dönemine girer. Bu dönem hızlı bedensel değişimlerin yaşandığı, kimlik duygusunun oluşmaya başladığı bir dönemdir. Bu dönemde kişi kim olduğunu, neye değer vereceğini, neye inanıp bağlanacağını bulmaya çalışır. Anne babadan uzaklaşma başlar ve başka bir gruba ait olma ihtiyacı ön plana çıkar. Karşı cinse ilgi daha da artar, fiziksel görünüme ilişkin kaygılar ortaya çıkar, duygusal alanda iniş çıkışlı süreçler oluşur. Anne babaya isyankar tutumlar, odanın kapısını kapatıp saatlerce insan içine çıkmama, sosyal hayattan uzaklaşma gibi durumlar bir çok velinin karşılaştığı sorunlardır. Eğitim koçluğu ergenlik döneminin hassasiyetlerini dikkate alarak sadece öğrencilere değil bu anlamda velilere de davranış modelleri konusunda ışık tutumaktadır.

Randevu Alın

Sizinle yapacağımız ilk görüşme gününü belirlemek için lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşınız.

Send message