Birlikte Başarmak

Admin tarafından tarihinde yayınlandı

Onur Önel | Kurumsal Eğitmen, Yönetim Danışmanı, Konuşmacı

“Genellikle kolektif başarı veya kolektif yeterlilik olarak adlandırılan birlikte başarma dürtüsü, ekibin ortak bir amaç veya hedefe doğru iş birliği içinde çalışması için motivasyonu ve ortak taahhüdüdür.”


Birlikte Başarma Güdüsü

Günümüzde ne yazık ki -sektörden bağımsız olarak- şirketlerin tamamında gerek pandemi süreci sonrası tükenmişlik sendromu sebebiyle; gerekse iletişimin, motivasyonun ve aidiyetin azalmasıyla aynı iş yapış şekilleri ve aynı kaynaklarla daha düşük seviyede iş sonuçları alınıyor. İşin kötüsü, insan faktörüne anlamlı bir dokunuş yapmadıkça giderek kötüye giden ve sorunsala dönüşen iş ortamları bizi karşılıyor. Hiç şüphesiz bu kurumların sürdürülebilirliğine, geleceklerine ve rekabetçiliğine balta vuruyor. Maliyetler artıyor, kalite düşüyor, iş yapmak tabir yerindeyse bir külfet haline geliyor. İnsanı iyi yöneten şirketler ise bu işten muazzam seviyede kârlı çıkıyor.

“Birlikte Başarmak” güdüsüne gelirsek:

Genellikle kolektif başarı veya kolektif yeterlilik olarak adlandırılan birlikte başarma dürtüsü ekibin ortak bir amaç veya hedefe doğru işbirliği içinde çalışması için motivasyonu ve ortak taahhüdüdür.

Grubun:

 • Çabalarını
 • Becerilerini
 • Kaynaklarını

bir araya getirerek bireylerin kendi başlarına başarabileceklerinden daha fazlasını başarabileceği inancını kapsar.

Birlikte başarma dürtüsü birkaç temel unsurla tanımlanır:

Ortak Amaç: Ortak amaç birleştirici bir güç görevi görür ve kolektif çabaya bir yön ve anlam duygusu katar..

Karşılıklı Destek: Grubun üyeleri başarılarının birbirine bağlı olduğunu kabul ederek birbirlerine destek ve yardım sağlar. İşbirliği yaparlar bilgi ve kaynakları paylaşırlar ve kolektif refaha aktif olarak katkıda bulunurlar.

Bağımlılık: Her bireyin başarısı, bir bütün olarak grubun başarısına bağlıdır. Bireysel başarıların kolektifin genel performansı ile iç içe geçtiğine dair inanç güçlendirilmelidir.

Güven ve İş birliği: Güven ve etkili işbirliği birlikte başarıya ulaşmanın temel bileşenleridir. Çalışanlar, olumlu ve işbirlikçi bir çalışma ortamını teşvik ederek birbirlerinin yeteneklerine, niyetlerine ve katkılarına güvenirler.

Paylaşılan Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik: Grubun her üyesi rolü için sorumluluk alır ve eylemlerinin ve performansının kolektif sonucu etkilediğini bilir.

Kolektif Öğrenme ve Büyüme: Birlikte başarma dürtüsü grup içinde sürekli öğrenmeyi ve kişisel gelişimi teşvik eder. Üyeler geri bildirime değer verir, bilgi paylaşır ve kolektifin genel ilerlemesine katkıda bulunarak birbirlerinin gelişimini destekler.

Esneklik ve Sebat: Birlikte başarma dürtüsü zorluklar ve aksilikler karşısında dayanıklılık ve sebat etmeyi içerir. Grup, engelleri ortak akılla ve zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışarak ortak hedefe bağlı kalır.

Özetle birlikte başarma dürtüsüyle birlikte:

 • Tek başına çalışan bireylerin ulaşamayacağı ortak hedeflere ulaşmak için iş birliğinin, sinerjinin ve kolektif çabanın gücünden yararlanır.
 • Birlikte başarma dürtüsünden yararlanan ekipler kolektif potansiyellerinden yararlanabilir, daha büyük sonuçlar elde edebilir ve ortak bir başarı hikayesi yazarlar.

Bir de birlikte başarma güdüsünü engelleyen faktörlere bakalım.

Peki Kurumlarda birlikte başarma güdüsünü engelleyen faktörler nelerdir?

Çalışma ortamlarında birlikte başarma motivasyonunu engelleyebilecek bazı yaygın faktörler şunlardır:

Net Hedef ve Yön Eksikliği: Kuruluşlar net hedefler ve ortak bir vizyon sağlamada başarısız olduğunda bu durum motivasyon eksikliğine neden olabilir.

Net bir yön duygusu olmadan bireyler katkılarının büyük resme nasıl uyduğunu anlamakta zorlanabilirler ve bu da ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışma motivasyonunun kaybolmasına yol açar.

Zayıf İletişim ve Bilgi Akışı: Yetersiz iletişim kanalları, yetersiz bilgi paylaşımı veya şeffaflık eksikliği, birlikte başarma motivasyonunu engelleyebilir. Açık ve etkili bir iletişim eksikliği varsa kişiler kendilerini güvensiz, bilgisiz veya dışlanmış hissedebilir.

İç Rekabet ve Çatışma: Organizasyon içindeki aşırı iç rekabet, çekişmeler veya çözülmemiş çatışmalar; birlikte başarma motivasyonunu engelleyebilir. Dikkat edin; departmanlar birbirlerini iş birlikçi yerine düşman olarak algıladığında ekip olmaya engel bir ortam yaratabilir ve iş birliğini caydırabilir.

Güven Eksikliği ve Psikolojik Güvenlik: Güven, iş birliği için çok önemli bir temeldir. Ekip üyeleri arasında veya organizasyonun farklı seviyeleri arasında güven eksikliği varsa birlikte başarma motivasyonunu engelleyebilir. Benzer şekilde bireyler fikirlerini ifade etme, risk alma veya olumsuz sonuçlardan korkmadan hata yapma konusunda kendilerini psikolojik olarak güvende hissetmezlerse bu iş birliğini boğabilir ve kolektif motivasyonu engeller.

Adaletsiz Ödüllendirme Sistemleri: Ödül sistemleri adaletsiz, ön yargılı veya herkese karşı adil olmadığında birlikte başarma motivasyonunu baltalar. Bireyler, katkılarının doğru değerlendirilmediğini veya ödüllendirilmediğini hissederse bu durum şevk kaybına ve iş birliği yapma isteğinin azalmasına yol açabilir.

Silo Zihniyeti ve Fonksiyonlar Arası Entegrasyon Eksikliği: Farklı departmanlar silolar halinde çalıştığında ve fonksiyonlar arası entegrasyon eksikliği olduğunda birlikte başarma motivasyonunu engelleyebilir. Yanlış hizalamaya ve hedeflere ulaşmada parçalanmış bir yaklaşıma yol açabilir.

Mikro Yönetim ve Özerklik Eksikliği: Aşırı mikro yönetim ve özerklik eksikliği, bireylerin motivasyonunu azaltabilir ve işbirliği yapma isteklerini engelleyebilir.

Unutmayın; bireyler, katkılarına değer verilmediğini ve karar verme veya sahiplenme yetkisine sahip olmadıklarını hissettiklerinde ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışamazlar.

Örgütsel Bürokrasi ve Yavaş Karar Verme: Aşırı bürokrasi, katı süreçler ve yavaş karar verme, bireylerin birlikte başarma motivasyonunu engeller.

Tükenmişlik ve Aşırı Yük: Yüksek düzeyde iş yükü, kronik stres ve tükenmişlik; motivasyonu ve işbirliğini azaltabilir.

Unutmayın; ekip bunaldığında veya bitkin düştüğünde sınırlı enerjiye ve sınırlı istekliliğe sahip olurlar.

Tanınma ve Takdir Eksikliği: Bireylerin katkılarını fark etmemek ve takdir etmemek birlikte başarma motivasyonunu baltalar. Ve bu işe katkının azalmasına ve kolektif amaç duygusunun azalmasına neden olabilir.

Toparlarsak:

 • Bu faktörlerin ele alınması
 • Pozitif bir organizasyon kültürünün teşvik edilmesi
 • İletişim kanallarının iyileştirilmesi
 • Güven ve psikolojik güvenliğin sağlanması
 • Adil ödüllendirme sistemi
 • İş birliğinin teşvik edilmesi
 • Çalışanların güçlendirilmesi
 • İş yüklerinin etkin bir şekilde yönetilmesi

gibi proaktif adımlar birlikte başarma motivasyonunu arttırır.

İlgiyle ve sabırla okuyan herkese teşekkürler.

Onur Önel | Eğitmen, Yazar, Kurumsal Başarı Uzmanı, “Birisi Patrona Gerçeği Söylesin” yazarı