AC Üyelik Türleri Nelerdir?

Anasayfa Koru Akademi > Koru Koçluk Akademisi > Uluslararası Koçluk Kuruluşları > AC – Association For Coaching > AC Üyelik Türleri Nelerdir?

AC Üyelik türleri nelerdir?

AC, aşağıdaki gösterildiği şekilde bireysel veya kurumsal olarak çeşitli seviyelerde üyelikler kabul etmektedir.

1- Corporate Membership

Corporate Membership kar amacı güden kurumlar yani şirketler için oluşturulmuş bir üyelik türü olup şirketin koçluğa ilgi duyan herhangi bir şirket olması yeterlidir. Yönetici ve personel gelişimine önem veren iç veya dış koçluk hizmeti alan veya almayı planlayan şirketler Corporate üyeliğine dahil edilirler. Şirketinizin temel işlevi koçluk hizmeti ve eğitimleri vermek ise kar amacı güden bir kuruluş olduğu için yine Corporate üyeliğine dahil olmanız gerekecektir.

Bu üyelik türünde koçluk mesleği profesyonel olarak icra edilmediği için üyelerden AC’nin etik kurallarına uymaları beklenmez. (Global Code of Ethics for Coaches, Mentors and Supervisors )

Corporate üyelikte birden fazla kişi aynı kategoride üye olabilmektedir. Üye olacak kişilerin sayısına göre üyelik ücretleri değişmektedir. Örneğin 2023 tarifesine göre 1-10 arası üyelikte yıllık aidat 550 £ dir, 701-800 üyelik için yıllık aidat ise 12.000 £ dir.

2- Organizational Membership

Organizational Membership, koçluk eğitimleri ve hizmetleri sunan dernek, vakıf ve üniversiteler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar için oluşturulmuş bir üyelik türüdür.

Bu üyelik türünde üyelerin profesyonel olarak koçluk mesleğini icra ettikleri kabul edildiği için AC etik kurallarına (Global Code of Ethics for Coaches, Mentors and Supervisors) uymaları beklenmektedir.

Organizational üyelikte de birden fazla kişi aynı kategoride üye olabilmektedir. Üye olacak kişilerin sayısına göre üyelik ücretleri burada da değişmektedir. Örneğin 2023 tarifesine göre 1-5 arası üyelikte yıllık aidat 285 £, 51-100 üyelik için ise yıllık aidat 2.250 £ dir.

3- Individual Membership

Individual Membership bireysel üyelik türü olup ister kendinize ait şahıs şirketinde çalışın isterse başka bir kurum bünyesinde çalışın bireysel olarak koçluk mesleğini icra edenler için oluşturulmuş bir üyeliktir.

2023 üyelik tarifesine göre;

Associate Üye: Koçluğa genel olarak ilgi duyan kişiler için olup üyelik başvurusu 120 £.

Leader Coach: Yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için koçluk zihniyetini ve yaklaşımını uygulayan, gelecekteki başarı için büyümeyi hedefleyen, ekip performansı sağlayan yöneticiler, gelişmekte olan liderler ve insan kaynakları yöneticileri gibi herhangi bir seviyedeki liderler için AC, en az 25 saatlik koçluk eğitimi alınmış olmasını aramaktadır. Bu kişiler için yıllık aidat ücreti 130 £ dir.

Member: En az 50 saatlik eğitim (koçluk veya koçlukla ilgili disiplinlerde) artı 25 saatlik koçluk hizmeti almış ve kendi işyerinde veya başka bir işyeri ortamında bireysel/grup koçluğu veren kişiler için yıllık üyelik ücreti 170 £ dir.

Fellow: Uzmanlar, fikir liderleri ve 15 yıldan fazla deneyime ve 3000 saaten fazla koçluk seansı yapmış, kendi işyerinde veya başka bir iş yeri ortamında bireysel, grup veya takım koçluğu yapan kıdemli koçlar için yıllık üyelik ücreti 400 £ dir.