KORU AKADEMİ

Anasayfa > Koru Akademi


Koru Akademi’ye hoş geldiniz

Koçluk alanında 15 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz koçluk hizmetleri çok çeşitli alanlarda dal budak salarken yeni filizler vermeye devam ediyor. Öğrenci Koçluğundan Kurumsal Koçluğa, Ebeveyn Koçluğundan Spiritüel Koçluğa kadar çok çeşitli alanlarda gelişim yolculuğuna devam eden değerli koçlarımızla birlikte sevgi yumağı gibi giderek büyüyen Koru Koçluk Ailesi daha kurumsal ve sistematik bir yapıya kavuşmak adına tüm eğitimlerini, seminerlerini, atölyelerini, etkinliklerini ve akademik çalışmalarını Koru Akademi adı altında bir araya getirdi.

Koru Akademi altında yer verdiğimiz bölümler hakkında kısa bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz.

1- Koru Koçluk Akademisi

Akademimizin bu bölümünde profesyonel koçluk eğitimlerine ve bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarına ve aynı zamanda koçluk mesleği üzerine yapılan akademik çalışmalara yer veriyoruz. Devamı için tıklayınız..

2- Koru Kurumsal Akademi

Koçluk mesleğinin önemli bileşenlerinden birini oluşturan Kurumsal Koçluk alanında Yönetim Danışmanlığı, Stratejik Planlama Danışmanlığı, Kariyer Koçluğu ve Girişimcilik Eğitimleri gibi konulara yer verirken, aynı zamanda kurumsal iş hayatında herkese lazım olabilecek kişisel gelişim eğitimlerini de buradan sunmaktayız. Devamı için tıklayınız…

3- Koru Öğrenci Akademisi

Ülkemizde koçluk mesleğinin etkili olduğu alanlardan biri de kuşkusuz Öğrenci Koçluğu. Koçluk bilincinin ve becerilerinin öğrencilik çağlarından itibaren çocuklara ve gençlere kazandırılmasını insanlık adına geleceğe yapılacak en önemli toplumsal yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Bu alandaki eğitim ve atölyelerin yanı sıra öncülüğünü yaptığımız çok çeşitli Sosyal Sorumluluk Projelerinin toplumsal açıdan önemli yansımaları bulunmaktadır. Devamı için tıklayınız…

4- Koru Aile Akademisi

Modern toplumda erozyona uğrayan en önemli değerlerimizin ve kurumlarımızın başında maalesef Aile Kurumu geliyor. Aile Kurumumuzu olumsuz yönde etkileyen durumlara karşı aileyi, anne, baba ve çocukları evrensel değerler etrafında toplamak en büyük amacımız. Devamı için tıklayınız…

5- Koru Spiritüel Akademi

Günümüzde spiritüel öğretiler, yaklaşımlar ve uygulamalar Batı dünyasında oldukça fazla ilgi görüyor ve bunun ülkemize yansımalarını da yakından izliyoruz. 19. Yüzyılda pozitivist ve materyalist akımların bütün Batı dünyasını sarması ile birlikte ruhsal ve manevi hayat adeta günlük hayatın dışına çıkarıldı, kadim bilgiler ve değerler göz ardı edildi. Batı insanı bütün gelişmişliğine rağmen pozitivist felsefeyle oluşan manevi boşluğu doldurmakta yetersiz kaldı. Bu boşluk beraberinde new age akımlarının ortaya çıkmasına yol açtı. New age akımları genel anlamda spiritüel gelişimi hedeflediyse de kapitalist sisteminin çarkları arasında bir pazar endüstrisi haline gelmekten kendisini kurtaramadı. Aynı yansımaları ülkemizde de çok rahatlıkla görmek mümkün. Çok yaygın bir şekilde topluma nüfuz eden bu akımları Koru Koçuk Spiritüel Akademi olarak derinlemesine analiz edip insanlık ve toplum açısından faydalı olabilecek uygulamaları dini, milli ve örfi değerlerimizin ışığında ele alarak toplumun faydasına sunmayı amaçlıyoruz. Devamı için tıklayınız…