Çatışma Yönetimi Koçluğu

Hasibe Sağlam tarafından tarihinde yayınlandı

Çatışma Yönetimi Koçluğu; kurumlarda bireyler arasındaki ilişkilerde çatışma durumunu ortadan kaldırmak için tasarlanan bir koçluk yöntemidir.

Çatışma hali hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda ortaya çıkmakta ve yaşam kalitemizi olumsuz etkilemektedir. 

İş yerinde ya da özel yaşamda çatışma oluşmaya başladığında ilişkilerimizde içimize kapanır ve kaçınma yoluna gideriz. Olayı küçültmeye, görmezden gelmeye ve içimizde yaşamaya başladığımızda artık çatışmayı içimizde hissetmeye başlarız.

Bazen de çatışma önce anlaşmazlık, sonra tartışma, sonra da sesin yükselmesine ve ilişiklerin iyice bozulmasına sebep olur.

Çatışma ortamında haklı olsun veya olmasın hem bireysel hem de kurumsal olarak herkes zarar görür.

Çatışma yönetimi koçluğu ne sağlar?

  • Çatışmanın neden oluştuğunu fark etmeyi,
  • Çatışmanın gerçek ve görünen sebeplerini görebilmeyi,
  • Farklı bakış açılarıyla çatışmayı tekrar değerlendirmeyi,
  • Çatışma çözümü için alternatif seçenekler üzerinde düşünmeyi,
  • İlişkileri tekrar inşa edebilmeyi,
  • İçimizdeki çatışmayı sonlandırmayı,
  • Çatışma sonrası bozulan ilişkiyi düzeltmeyi,
  • Çatışma sonrası ilişkilerimizdeki tutumumuzu değiştirmeyi,
  • Dinlemeyi öğrenmeyi, etkin ve empatik dinleme becerilerini geliştirmeyi,
  • Çatışmada ve tartışmalarda duygularımızı yönetebilmeyi ve sakin kalabilmeyi sağlar.

“Barika-i hakikat müsademe-i efkardan doğar” 
Fikirlerin çatışmasından hakikat güneşi doğar.
– Anonim Söz

Hasibe Sağlam

PCC Profesyonel Koç