Yönetici Koçluğu

Hasibe Sağlam tarafından tarihinde yayınlandı

Yönetici Koçluğu şirketlerde ve organizasyonlarda üst ve orta düzey yöneticilerin iş yaşamında liderlik kapasitesini güçlendirerek, performans gelişimine katkı sağlar. Liderlik becerilerini geliştirebilmek, kurum içinde iletişimi güçlendirmek, performansı artırmak için verilen koçluk hizmetidir.

Yönetici Koçluğu ile yöneticinin kariyer hedefleri ile kurumsal hedeflerin uyumu ve gelişimi sağlanır.

Yönetici koçluğu ile ayrıca iş ve özel hayat arasındaki dengelerin nasıl oluşturulabileceği üzerinde durulur.

Yönetici koçluğu ne tür faydalar sağlar?

 • Liderlik becerilerini güçlendirir.
 • Stratejik düşünme ve planlama yetkinlikleri kazandırır.
 • Durum analizi yöntemleri öğrenilir.
 • Vizyon ve misyona dair farkındalığı geliştirir.
 • Yakın ve uzun vadeli amaçlar ve hedefleri oluşturma yöntemleri kazandırır.
 • 360 derece iletişim becerileri ve teknikleri öğrenilir.
 • Topluluk önünde konuşma ve sunum teknikleri kazandırılır.
 • Kendini ifade edebilme ve ikna yöntemleri öğrenilir.
 • Karar alma süreçlerin pratiklik kazanma.
 • Stres mücadele ve geriliminde azaltma yöntemleri öğrenilir.
 • Çatışma yönetimi ve uzlaştırma teknikleri öğrenilir.
 • Riskleri belirleme ve yönetme, krizleri çözme ve yönetme biçimi öğrenilir.
 • İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sağlama.
 • Personel yönetimi ve motivasyon teknikleri.
 • Performans kriterleri ve yönetimi
 • Takım yönetimi
 • Yetki devri ve geribildirim yöntemleri.

Liderlikte doğuştan gelen özellikler daha baskınken yöneticilikte sonradan öğrenilebilecek ve edinilebilecek beceriler daha ağırlıklıdır. Sonradan alınan yönetici koçluğu eğitimleri veya seansları ile yöneticilik becerileri kolaylıkla gelişitirilebilir.

“At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan inip onu yönetmektir.”

Cengiz Han

Hasibe Sağlam

PCC- Profesyonel Koç