Sistemik Takım Koçluğu

Hasibe Sağlam tarafından tarihinde yayınlandı

Kurumlarda çalışan koçlara, kurum çalışanlarına ve yöneticilerine bütüncül bir bakış açısıyla koçluk sistemini ve becerilerini geliştiren uygulamalı eğitimdir.

Sistemik takım koçluğunun amacı vizyon, misyon ve hedefler bağlamında, kurum içindeki takımların performansını artırmaktır.

Sistemik takım koçluğu ne kazandırır?

 • Şirket kültürünü güçlendirir.
 • Kurumsal bağlılığı güçlendirir.
 • Çalışanlarda şirket kültürü konusunda farkındalık oluşturur.
 • Çalışanların ve takımların motivasyonunu artırır.
 • Takımlar için performans kriterleri oluşturur.
 • Geri dönütlerin kalitesini artırır.
 • Kurumsal iletişimi güçlendirir.
 • Çalışanların iletişim becerilerini artırır.
 • Takım liderlerinin liderlik ve yönetim becerilerini artırır.
 • Toplantı yönetimini etkili ve verimli hale getirir.
 • Zaman yönetiminde verimliliği artırır.
 • Stres ve gerginliği azaltır.
 • Çatışmaları azaltır, çatışma yönetimini kolaylaştırır.
 • Karar süreçlerini hızlandırır.
 • Delegasyonlarda sorunları en aza indirir.
 • Çalışanların ve takımların performansını artırır.

Takım koçluğu, bütüncül bir bakış açısı sunarak yöneticilerin ve çalışanların bireysel ve kolektif düşünme becerilerini ve farkındalık düzeylerini geliştirir. Bireysel ve kollektif başarı arasındaki uyumu dengeleyen takım koçluğu kurumsal verimliliği olumlu yönde etkiler.

Hasibe Sağlam

PCC-Profesyonel Koç


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir