KORU SPİRİTÜEL AKADEMİ

Anasayfa > Koru Akademi > Koru Spiritüel Akademi


Koru Spiritüel Akademiye hoş geldiniz.

Koru Spiritüel Akademide spiritüel dünyanızı hem teorik hem de uygulamalı olarak geliştirebilirsiniz. Spiritüel öğretiler arasında kıyaslama yapabilir, felsefi dayanaklarına uzanabilir, bilim dünyasındaki konumlarına dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

Spiritüelizm genel anlamda Ruhçuluk ile ilişkilendirilmektedir. Ruhçuluk anlamında Spiritüelizm, ölümden sonra ruhların insanlarla temasa geçebileceğine dair inanç etrafında şekillenen bir anlayışı ifade eder. Bizim ise Spiritüelizm ile ifade etmek istediğimiz amaç, kişinin ruhsal, psişik, zihinsel ve düşünce gücüne ilişkin yetilerini öğrenebilmek ve bunların insanın kendisine ve çevresine faydalı olabilecek şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.

Spiritüel konular bugünün dünyasında  ‘Sözdebilim‘ (Pseudoscience) olarak ifade edilmektedir. Sözdebilim, bilimsel argümanlar kullanılarak ileri sürülen ancak bilimsel çalışmaların gerektirdiği materyal, yöntem, doğrulanabilirlik gibi standartları taşımayan veya yeterli bilimsel araştırma ile desteklenmeyen iddia, inanç, bilgi ve uygulamalar bütününe verilen bir isimdir.

Sözdebilim olarak görülen öğretilere ilişkin günümüzde bir çok eleştiri yöneltilmektedir ve bu eleştirilerin haklılık payı da oldukça yüksektir. Ne var ki, bu tür öğretiler insanlığın kadim, sağlam ve doğru bilgileri ile iç içe geçmiş durumda olup insanlık adına faydalı olabilecek oldukça derin yönleri de bulunmaktadır. Koru Spiritüel Akademi olarak bizler Sözdebilim olarak isimlendirilen bu tür disiplinleri tamamen dışlamak yerine objektif bir bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz. Bu tür yaklaşımların felsefi ve dini temellerine inerek, bilimsel değerlendirmeleri de dikkate alıyoruz.

Günlük yaşamımızda birçok şeyin var olduğunu biliriz ama nasıl var olduğunu ve nasıl işlediğini bilemeyiz. O konudaki bilgisizliğimiz o şeyin var olmadığını göstermez. Eskiler bunu “İlim maluma tabi değildir” sözüyle ifade ederlerdi. Yani varlık bizim bilgimizle sınırlı değildir, var olan şeyler biz bildiğimiz için var değiller. Var olanlar vardır ve biz onları öğrenmeye, anlamaya ve idrak etmeye çalışıyoruz.

Bu tartışmalı şeylerin en başında gelen konulardan biri de ‘Ruh‘ olarak karşımıza çıkıyor. Pozitivist felsefe, secüler ve empirik bilim anlayışı 19. yüzyıl boyunca ruhun varlığını inkar etme yolunu seçti. Her şeyi madde ile izah etmeye çalışan bu anlayış ve metafiziği hep öteledi ve bir çok kez de inkar etme yolunu seçti. Günümüzde ise metafizik insanlar için yeniden bir merak ve umut konusu olarak giderek popüler hale geliyor.

Bugünün dünyasında bize düşen dini, felsefeyi ve bilimi göz ardı etmeden Sözdebilim adı verilen bu tür birikimlerin içindeki doğru, faydalı ve kullanılabilir olan bilgileri ve uygulamaları ayıklayarak insanlığın hizmetine sunmaktır.