Öğrenci Koçluğu Nedir?

Hasibe Sağlam tarafından tarihinde yayınlandı

Öğrenci koçluğu; profesyonel koçlar tarafından öğrenci ile birebir yapılan gelişim yolculuğudur.
Öğrencilerin okul hayatındaki tüm gelişmeleri takip etmeye veya problemleri çözmeye ve öğrencilere yol arkadaşlığı yapmaya yönelik keyifli bir çalışmadır.

Öğrenci koçu ne iş yapar?

 • Öğrencinin kendini, yani güçlü ve zayıf yönlerini tanımasını sağlar.
 • Öğrencide özgüven oluşmasını sağlar.
 • Öğrencinin ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri ile nasıl etkili iletişim kurabileceğini gösterir.
 • Öğrencinin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemesinde kolaylaştırıcı rol oynar.
 • Öğrencinin hedefine giden yolda her zaman pozitif yaklaşımda bulunur, öğrenciyi motive eder.
 • Öğrenciye kendi kendine motive etme tekniklerini gösterir.
 • Öğrencinin kaygı, korku, endişe, stres gibi sorunlarla baş etme becerilerini geliştirir.
 • Öğrencinin yaratıcılık, düşünme ve fikir üretme becerileri açığa çıkarır.
 • Öğrencinin plan programını kendisinin yapmasını sağlar.
 • Akademik başarısını takip eder, başarıya giden yolda ortaya çıkan engeller konusunda öğrencide farkındalık ve sorumluluk bilincinin oluşturulmasına katkı sağlar.
 • Akademik başarının elde edilmesinde ihtiyaç duyulan hızlı okuma teknikleri, hafıza teknikleri, zihin haritaları gibi teknikler hakkında bilgi verir.
 • Zaman yönetimi konusunda farkındalık ve sorumluluk bilinci oluşturur.
 • Karar alma süreçlerinde öğrenciye destek olur. Güçlü sorularla seçenekleri artırır ve bu seçeneklerden hangisinin seçilmesinin uygun olduğu konusunda öğrenciye destek olur.
 • Öğrencinin meslek ve kariyer seçiminde gelecekte ortaya çıkabilecek olası durumlar konusunda farkındalık oluşturur.
 • Öğrencinin duygularının farkına varmasını sağlar, duygularını kontrol edebilme ve yönetebilme becerisini ortaya çıkarır.
 • Mantıklı ve duygusal düşünme arasında dengeli olmanın tekniklerini gösterir.
 • Öğrencinin spor, sanat ve hobi gibi farklı alanlardaki ilgi ve becerilerinin ortaya çıkarılmasını sağlar.
 • Öğrencide evrensel etik değerler konusunda farkındalık ve sorumluluk bilinci oluşturur.

Öğrenci koçluğu için gerekli beceriler nelerdir?

Eğitim koçluğu öğretmenler tarafından tercih edilip yapılırken; öğrenci koçluğu bu alanda koçluk eğitimi almış herkes tarafından yapılabilir. Yani öğrenci koçu olmak için öğretmen olmak gerekmez.

Herkes öğrenci koçu olabilir, ancak iyi bir öğrenci koçunun öğrenciler ve gençlere empati kurabilmesi ve onlarla iyi iletişim kurabilmesi olmazsa olmaz bir şarttır.

Ayrıca öğrenci koçlarının gelişim psikolojisinin özellikle çocuklar, ergenler ve gençlerle ilgili alanlarına ilgi duyması, bu alandaki temel kavramları, argümanları, teorileri ve teknikleri bilmesinde fayda vardır.

Öğrenci koçu öğrencinin kendisinin ifade edemediği problemlerini hissedebilmeli, öğrenciyi bu noktada iyi gözlemleyebilmelidir.

Öğrenciye karşı sabırlı ve şefkatli olmalı asla otoriter, dikte edici, baskın bir tavır ortaya konulmamalıdır. Hoş görülü olmak, yumuşak bir dil kullanmak ve çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemek öğrenci koçluğunda önemli hususlardır.

Hasibe Sağlam

PCC-Profesyonel Öğrenci Koçu