Yaşam Koçluğu Nedir?

Hasibe Sağlam tarafından tarihinde yayınlandı

Yaşam koçluğu insanların yaşamlarını bir bütün olarak bakabilmelerini sağlayan, yaşam yolculuğunda insanların duygusal, ruhsal ve zihinsel gelişimine destek olan bir koçluk alanıdır.

Yaşam koçluğu desteği alan kişilerin hayata bakış açıları değişirken; kendileri, çevreleri ve dış dünyaya yönelik farkındalıkları gelişir. Yaşamdaki anlam arayışını çözümlemeye çalışırken, kendini gerçekleştirme yolcuğunda ruhsal, duygusal ve zihinsel gelişim alanlarını keşfeder.

Yaşam koçluğu değişim ve dönüşümü destekleyerek gerçek özgürlüğün yollarını açar. İnsanların farkındalık penceresinden bakmaları, kendilerini fark etmeleri, fark ettikleri yolda da keyifle ilerlemelerini sağlar.

Yaşam koçu; danışmanlık ve rehberlik yapmaz, empatik dinleme yoluyla ve güçlü sorularla kişinin farkındalık düzeyini artırır, kişinin kendine olan sorumluluk bilincini geliştirir.

Yaşam koçluğu aynı zamanda içsel bir yolculuktur. Bu yolculuk devam ederken yaşam koçu sayesinde kişi kendini, hayatını, değer verdiği şeyleri, güçlü ve zayıf yönlerini, potansiyelini tanıma şansını yakalar. Bu farkındalık kişiye eylem adımlarını atma cesaretini kazandırır.

Hayat sakin ve tek düze halinde devam ederken hayatın anlamını ve kıymeti üzerinde düşünmek insanların pek alına gelmez. Ne zaman ki insanlar hayattaki dengeyi kaybetmeye başlar, hayatlarının kendi kontrollerinden çıktığını düşünür işte o zaman bir çıkış yolu için rehber veya harita aramaya çalışır. İnsan bu süreçte kendi özüne dönerek, kendini ve yaşamı sorgulamaya başlar. Yaşam koçu bu süreçte kişinin kendisini ve yaşamını sorgulamasında güçlü sorulularla destek verir ve yol haritası bulmasına yardımcı olur.

“Herkesin bir yaşam koçu olmalı”
Bill Gates

Hasibe Sağlam

PCC- Profesyonel Koç