Zihin Haritaları Atölyesi

Anasayfa > Koru Akademi > Koru Öğrenci Akademisi > Zihin Haritaları Atölyesi

Zihin Haritası Nedir?

Zihin Haritası, bütünün parçaları arasındaki ilişkileri gösteren, bilgileri bir hiyerarşi içinde görsel olarak düzenlemek için kullanılan bir diyagramdır. Genellikle tek bir kavram etrafında oluşturulur, boş bir sayfanın ortasına bir resim olarak çizilir ve bunlara resimler, kelimeler ve kelime parçaları gibi fikirlerin ilişkili temsilleri eklenir. Ana fikirler doğrudan merkezi konsepte bağlıdır ve diğer fikirler bu ana fikirlerden ayrılır.

Zihin haritası” terimi ilk olarak İngiliz psikoloji yazarı Tony Buzan tarafından popüler hale getirilmişse de,  dallanma ve radyal haritalar kullanarak bilgileri görsel olarak “haritalayan” diyagramların kullanımı çok daha eskiye dayanmaktadır. 

Bu teknik batı ülkelerinde “Zihin Haritaları (Mind Maps), “Mental Haritalar (Mental Maps), “Öğrenme Haritaları (Learning Maps) gibi isimlerle gündeme geldi. Ancak bunların içinde Tony Buzan tarafından İngilitere’de tescil ettirilen “Mind Map” ismi ticari bir ürün haline getirilerek pazarlanmasında başarı sağlanmıştır. Bir teknik olarak kamusal alanda olmasına rağmen “Mind Map” ifadesi Tony Buzan’ın tescilli bir markasıdır.

Tekniğin Türkiye‘de tanınmasını ve Türkçeye girmesini sağlayan ilk eser 1995 yılında Tony Buzan ile Memoriad Dünya Hafıza Olimpiyatları kurucularından olan yazar Melik Duyar‘ın birlikte hazırladıkları “Beyin Haritaları ve Derslere Uygulama Teknikleri” başlıklı kaset ve kitap kombinasyonlu eğitim seti olmuştur. “Zihin Haritaları” ve “Beyin Haritaları” kavramları Türkçeye bu eserle kazandırılmıştır. Bir teknik olarak yine kamusal alanda olmasına rağmen, “Zihin Haritaları” ve “Beyin Haritaları” kavramları bir ticari veya hizmet emtiası olarak yazar Melik Duyar‘ın daha sonraki yıllarda kurduğu Mega Hafıza şirketinin tescilli markalarıdır.

Zihin Haritaları Nasıl Çalışır?

Geleneksel not tutma yönteminde bilgileri hatırlamak, yazılı veya sözlü iletişim, fikirleri sıralamak, sorun analizi, planlama ya da yaratıcı düşünce için not tutulur. Kullanılan standart biçim doğrusaldır (lineer). Ya cümleler veya cümleciklerden oluşan ya da sayılarla ve harflerle sıralanmış listeler şeklindedir. Renk, görsel ritim, imaj ve uzaysal ilişkiler eksikliğinden dolayı bu yöntemler beynin düşünme kapasitesini köreltir ve zihinsel işlevleri tam anlamıyla engeller.

Buna karşın Zihin Haritaları, hatırlamayı ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkışını kolaylaştırmak için sayfanın tam ortasına bir imgeyi yerleştirip, beynin iç yapılarını dışsal olarak yansıtan çağrıştırıcı ağlara genişleyerek beynin yeteneklerini kapsamlı bir biçimde kullanır. Bu yöntemi kullanarak günlerinizi alan konuşmalarınızı dakikalarla ölçülen bir zaman dilimi içerisinde hazırlayabilir, sorunlara daha kapsamlı ve hızlı çözümler getirebilir, hafızanız sıfırdan mükemmele doğru bir gelişim kaydedebilir ve köreltici listeler yerine sınırsız sayıda yaratıcı fikir üretebilirsiniz.

Geleneksel not tutma tekniklerine göre her sözcüğü not eden bir kişi konunun genel akışını kaçırır ve bütünü ve ana fikri göremez ya da ondan uzaklaşır. Her şeyi not etmek aynı zamanda nesnel olmayı, eleştirel düşünce ve analiz yeteneğini de köreltir.

Klasik not tutma şeklinde not tuttukça hacim büyür ve bu durum göz korkutucu hale gelir. Notlar tekrar edilmesi gerektiğinde sanki her şeyi yeniden başlıyormuşsunuz gibi olursunuz. Hatta yazdıklarınızı ilk defa görmüş gibi bunları ben mi yazdım diye düşür hale gelir, hayret edersiniz.

Not tutmada önemli olan anahtar kelimeleri tutmak ve bunları kendinize göre anlamlandırmaktır. Diğer önemli bir konuda imgelemedir. İmgeler sözcüklere göre hafızaya daha çok yardım ederler.

Doğrusal not tutma tekniğinde beyin ağırlıklı olarak sol lobu kullanır ve sağ lob ihmal edilir. Zihin Haritaları yönteminde ise beynin sağ lobu da aktive edilmiş olur ve beynin bütün zihinsel becerileri harekete geçirilir.

”İnsan beyninin de güçlü olmak için bir kas gibi eğitilmeye ihtiyacı vardır. Zihin haritası yaratıcılığınızı, hafızanızı ve düşünme yetinizi geliştirerek beyninizin ‘egzersiz’ yapmasını sağlar.” 

  Tony Buzan

Koru Koçluk Zihin Haritaları Atölyesi

Koru Koçluk Zihin Haritaları Atölyesinde teorik anlatımlar eşliğinde bolca uygulama yapılır. Bu becerinin kalıcı ve etkili olabilmesi için atölye süresi 5 haftaya yayılmıştır. Atölye haftada bir gün iki şer saat yapılmaktadır.

Koru Koçluk Zihin Haritaları Atölyesinin İçeriği

 • Beynin ve zihnin işleyişi
 • Beynin sağ ve sol fonksiyonlarını öğrenme ve güçlendirme
 • Hafıza tekniklerinde kodlama, depolama, geri getirme süreçleri
 • Klasik not tutma tekniği ve Zihin Haritaları yöntemi
 • Anahtar kelimeler ve imgeleme
 • Nesnel ve eleştirel bakış ile analiz
 • Ayrıntı ile bütün ilişkisi, tümevarım ve tümdengelim
 • Önizleme ve zihinsel keşif
 • Zihin Haritası Organik Çalışma Tekniği
 • Ara verme stratejisi

Koru Koçluk Zihin Haritaları Farkı

 • Koru Koçluk Zihin Haritaları becerisini bütüncül bir bakış açısıyla sunar.
 • Koru Koçluk Zihin Haritaları becerisini Profesyonel Koçluk yaklaşımıyla ele alır.
 • Koru Koçluk Zihin Haritaları Atölyelerinde Duygusal Zeka becerilerinden yararlanır.
 • Koru Koçluk Zihin Haritaları Atölyelerinde NLP Tekniklerinden yararlanır.
 • Koru Koçluk Zihin Haritaları Atölyelerinde Bilinçaltı Tekniklerinden yararlanır.
 • Koru koçluk Zihin Haritaları Atölyelerinde ThetaHealing tekniklerinden yararlanır.
 • Koru Koçluk bugüne kadar verdiği yüzlerce eğitim ve yaptığı seanslarla farklı alanlardaki birçok tecrübeyi sentezleyerek kendine özgü, hızlı ve etkin Zihin Haritaları Atölyeleri geliştirmiştir.
 • Koru Koçluk eğitmenleri alanında uzman ve sertifikalı eğitmenlerdir.

Zihin Haritaları Atölyesi Size Ne Kazandırır?

 1. Beyninizin muazzam gücünü ve zihninizin işleyişini yakından tanımış olursunuz.
 2. Zihin Haritaları becerisi size zaman kazandırır. Zihin Haritaları ile zamanı verimli kullanmayı öğrenirsiniz.
 3. Zihin Haritaları becerisi size aynı zamanda bilinçli ve verimli okuma alışkanlığı kazandırır.
 4. Zihin Haritaları becerisi beynin bilişsel becerilerini ve anlama kapasitesini güçlendirir.
 5. Hangi konuda olursa olsun hızlı düşünme beceriniz artar.
 6. Karar verme ve problem çözme becerileriniz güçlenir.
 7. Dikkat, odaklanma ve konsantrasyon gücünüz artar.
 8. Sınavlarda kendinize güveniniz artar.
 9. Eğitim hayatınızda ödevlerinizi çok daha çabuk yaparsınız.
 10. Hangi meslekte olursanız olun meslek hayatınızda daha başarılı olursunuz.
 11. Kişisel gelişiminize hız kazandırırsınız.
 12. Hafıza ve ezberleme beceriniz güçlenir.

Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz iletisim@korukocluk.com adresine mesaj gönderebilir ya da 0536-356-10-14 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.