Koru Koçluk 2022-2026 Stratejik Planı Hazır

Anasayfa < Koru Koçluk’tan Haberler > Koru Koçluk 2022-2026 Stratejik Planı Hazır

Koru Koçluk 2022-2026 Stratejik Planımızı tamamladık. Koru Koçluk ailesini büyütmek, bilgi ve tecrübelerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için amaçlarımız, hedeflerimiz, eylem planlarımız hazır.

Koru Koçluk ailesinin giderek büyümesi, faaliyetlerinin daha geniş kitlelere yayılması ile geleceğe dair daha net bir projeksiyon çizebilmek için Stratejik Plan çalışmalarına başladık.

Haziran ayı başında başladığımız çalışmalar, yapılan araştırmalar, incelemeler ve analizler nihayet meyvesini verdi ve önümüzdeki dört yılın yol haritasını çizen Stratejik Planımızı tamamladık.

Duruma Analizi çalışmaları kapsamında koçluğun küresel ve yerel düzeyde gelişimini analiz ettik, ardından mevzuat analizi ile ulusal düzeyde koçluk mesleğinin çerçevesini net bir şekilde ele aldık. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, On Birinci Kalkınma Planı, MEB 2023 Vizyonu, İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Bölge Planı ve AB 2021 Türkiye Raporu gibi önde gelen üst politika belgelerini gözden geçirerek koçluğun geleceğine dair bir perspektif edindik.

Yine Durum Analizi çalışmaları kapsamında faaliyet ve hizmetlerimiz kategorize ederek koçluk hizmetleri kapsamında daha kaliteli ve daha kapsamlı neler yapılabileceği üzerinde durduk. Bu çalışmalar sonucunda Koru Akademi başlığı altında; Koru Koçluk Akademi, Koru Koçluk Aile Akademisi, Koru Koçluk Öğrenci Akademisi, Koru Koçluk Spiritüel Akademi, Koru Koçluk Kurumsal Akademi bölümlerini oluşturduk.

İç ve dış paydaş analizi ile PESTLE ve SWOT analizleri de yaparak kurumsal anlamda bulunduğumuz noktayı ve varmak istediğimiz nihai noktayı belirlemeye çalıştık. Sonuç olarak Misyon ve Vizyon bildirimlerimiz de kolaylıkla ortaya çıkmış oldu.

Misyonumuz; “Kurumların ve insanların özlerindeki güçlü yönleri keşfetmelerini sağlayarak, kendilerini gerçekleştirmelerinde yol arkadaşlığı yapmak.”

Vizyonumuz; “Dünya çapında öncü bir koçluk ekolü olmak

Belirlenen Misyon Bildirimi çerçevesinde Vizyonumuza ulaşmak için dört temel amaç belirledik. Bu amaçlara ulaşmak için de her amaç altında ulaşılması öngörülen hedeflerimizi belirledik. Her bir hedefe ulaşabilmek için yapacağımız faaliyetler ve eylem planlarını belirli bir zaman periyoduna bağladık.

Stratejik Plan çerçevesinde hedeflerimize ulaşma adına performansımızı ölçümleyebilmek için faaliyet raporları için bir format oluşturuldu. Eğitim, seminer ve atölyeler, bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetleri, ulusal ve uluslararası projeler için performans göstergeleri ve hedeflerini belirledik.

Koru Koçluk’un önümüzdeki dört yıllık Stratejik Planı hazır ve şimdi icraat zamanı.

Değişim, Dönüşüm, Gerçek Özgürlük… Hepsi Koru Koçluk‘ta…