AC Akreditasyon Programları

Anasayfa Koru Akademi > Koru Koçluk Akademisi > Uluslararası Koçluk Kuruluşları > AC – Association For Coaching > AC Akreditasyon Programları

Koçluk endüstrisi, hem koçluk hizmeti verenler hem de bu hizmetleri alanlar açısından giderek kurumsallaşan ve olgunlaşan bir meslektir. Koçluk hizmetlerinde kalitenin ve profesyonelliğin korunabilmesi için bazı standartların konulması önem arz etmektedir. Bu nedenle AC, koçluk mesleğinin daha da gelişmesi ve hizmet kalitesinin artırılabilmesi için akreditasyon programları uygulamaktadır.

Gerek eğitim gerekse danışmanlık olarak koçluk hizmeti alıcıları için akreditasyon, bir kişi veya kuruluşun aşağıdakilere sahip olduğunu gösterir:

AC Koçluk Akreditasyonunu hem AC’ye üye olanlar hem de üye olmayanlar alabilir. Bir başka ifadeyle akreditasyon için AC’ye üye olmak zorunlu değildir.

AC, Koç Akreditasyon programları, koçları şu şekilde desteklemek için tasarlanmıştır:

  • Akredite olmak müşterilere ve işverenlere güvence vermek, yeterlilik ve yetenek anlamına gelir.
  • Titiz ve sağlam bir değerlendirme süreci aracılığıyla yüksek profesyonel standartlarla kıyaslama yapma fırsatı sunar.
  • Profesyonel güvenilirliği artırarak meslektaşlarınız arasından öne çıkmak.
  • Bir koç olarak sürekli gelişme taahhüdünü göstermek.

Akreditasyolar Corporate (Kurumsal), Provider (Sponsor) ve Individual (Bireysel) olmak üzere 3 seviyede verilmektedir.

Corporate-KurumsalProvider-SponsorIndıvidual-Bireysel
Lider Koç Akreditasyonu
Koç Olarak Tanınan Kurs Lideri
Takım Koçluğu Akreditasyonu
Takım Koçu Eğitimi Akreditasyonu
Koçluk Eğitimi Akreditasyonu
Koçluk Süpervizyon Eğitimi Akreditasyonu
Koçluk Eğitimi Akreditasyonu
Koçluk Eğitimi Akreditasyonu – Hızlandırılmış
Koç olarak Tanınan Kurs Lideri
Takım Koçu Eğitimi Akreditasyonu
Koçluk Süpervizyon Eğitimi Akreditasyonu
Koç Akreditasyonu
Koç Akreditasyonu – Hızlandırılmış
Başka Kurumlardan Akredite Edilenler İçin
Koçluk Süpervizyonu Akreditasyonu
Süpervizyon Akreditasyonu
Lider Koç Akreditasyonu
Takım Koçluğu Akreditasyonu
.

Akreditasyon Çeşitleri

1-Takım Koçluğu Akreditasyonu

Takım koçluğu, “takımın kolektif amacına, potansiyeline ve performansına ulaşmak için birbirine bağımlı üyelerin işbirliği içinde birlikte çalışma becerilerini geliştirmek için zaman içinde bütün, bozulmamış bir ekiple çalışırken koçluk becerilerinin uygulanmasıdır.”

AC Takım Koçu Akreditasyonu, Koçluk hizmeti alıcılarına bir kalite güvencesi sağlarken, Takım Koçlarının yoğun bir pazarda öne çıkmalarını sağlar.

Koçluk endüstrisindeki standartları yükseltmek için devam eden çalışmaların bir parçası olarak, AC, pratik takım koçları için bir akreditasyon planı tasarladı.

Kapsamlı bir tasarım ve istişare sürecinden sonra, bu program uygulayıcıları ve kurumsal alıcıları bu yeni ve hızla büyüyen alan hakkında bilgilendirirken, aynı zamanda iş başında koçluk ekipleri için kabul görmüş bir uluslararası standart geliştirme ihtiyacını da ele almaktatır.

Takım Koçu Akreditasyonu oldukça kapsayıcıdır, AC’ye üye olanlar ve olmayanlar tarafından alınabilecek bir akreditasyondur. Geçmişiniz, eğitiminiz ve deneyiminiz ne olursa olsun sizin için Takım Koçu Akrditasyonuna sahip olabilirsiniz. Takım Koçluğu Akreditasyonu ile teori ve uygulamaya dönük titiz ve sağlam bir değerlendirme sürecinden geçerek kendinizi yüksek profesyonel standartlarla kıyaslama fırsatı elde edersiniz.

Takım Koçu Akreditasyon programlarında, üç akreditasyon seviyesi bulunmaktadır. Takım Koçluğu eğitimini AC’den veya başka bir koçluk okulundan almış olmanıza göre akreditasyon ücretleri değişmektedir.

  • Takım Uygulayıcısı: Temel bilgi düzeyine ve 21 saatten fazla Takım Koçluğu Eğitimi ve 18’den fazla Takım Koçluğu deneyimine sahip koçlar içindir.
  • Takım Koçu: Temel bilgi düzeyine ve 42 saatten fazla Takım Koçluğu Eğitimi ve 48’den fazla Takım Koçluğu deneyimine sahip koçlar içindir.
  • Usta Takım Koçu: Temel bilgi düzeyine ve 63 saatten fazla Takım Koçluğu Eğitimi ve 90’dan fazla Takım Koçluğu deneyimine sahip koçlar içindir.

2-Takım Koçu Eğitimi Akreditasyonu

AC Takım Koçu Eğitimi Akreditasyonu, Takım Koçu Eğitimi Sağlayıcılarının yoğun bir pazarda öne çıkmasını sağlarken, takım koçluğu eğitimi hizmetleri alıcılarına harici bir kalite güvencesi sağlar.

Takım koçluğu eğitim veriyorsanız, eğitim programınızı (modülünüzü) tasarlayıp stajyer bu akreditasyona baş vurabilirsiniz. Eğitim Sağlayıcıları için Takım Koçu Eğitimi Akreditasyonu, eğitim programınızın titiz ve sağlam bir değerlendirme süreci içinde, yüksek profesyonel standartlarla kıyaslama fırsatı verir.

Takım Koçu Eğitimi Akreditasyonunda üç farklı seviye bulunmaktadır.

Takım Koçu Eğitiminde Akredite Ödül (AATCT): Temel koçluk becerileri ve temel koçluk becerilerindeki yetkinlikleri (dinleme, sorgulama, farkındalık yaratma ve eylem tasarlama) gösterir.

Takım Koçu Eğitiminde Akredite Sertifika (ACTCT): Bir dizi teori, model ve uygulamadan alınan beceriler de dahil olmak üzere kapsamlı çekirdek ekip koçluğu becerilerini gösterir.

Takım Koçu Eğitiminde Diplôme Akredite (ADCT): Derinlemesine, kapsamlı temel ve ileri çekirdek takım koçluğu becerileri ve yüksek standartta takım koçluğu için gerekli olan bilgi, teori, model, beceri ve uygulama anlayışını gösterir.

3- Lider Koç Akreditasyonu

Lider Koç Akreditasyon Programı, çalışanlarının ve ekiplerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için koçluk yaklaşımını benimseyen lider veya yöneticiler için tasarlanmıştır. İş yerinde koçluğu ilerletmeye kendini adamış profesyonel bir kuruluş olarak bu program, yüksek performans gösteren kültürler oluşturmak için koçluk mükemmelliğine öncülük etmektedir.

AC üyesi olup olmamanıza göre akreditasyon ücreti değişmektedir.

AC Üyesi: Değerlendirmeniz ve akredite durumunuz için 150,00 £ + KDV (üç yıl geçerlidir)

Üye olmayan: Değerlendirmeniz ve akredite durumunuz için 250,00 £ + KDV (üç yıl geçerlidir)

4- Koç Akreditasyonu

Bu akreditasyonda iki seçenek mevcuttur:

  • Yönetici Koçluğu Programı – öncelikle kurumsal bağlamda çalışan koçlar için
  • Koçluk Programı – diğer tüm koçlar için

Koç Akreditasyon programlarında, çeşitli seviyesi bulunmaktadır. Akreditasyon ücretleri AC üyesi olup olmamanıza ve Takım Koçluğu Eğitimini AC’den veya başka bir okuldan almış olup olmamanıza göre değişmektedir.

Temel Koç : Temel düzeyde bilgiye sahip olan ve 75 saatten fazla koçluk deneyimi gösterebilen koçlar için.

Foundation Yönetici Koçu: Temel düzeyde bilgiye sahip, Organizasyonlar ve Liderlerle çalışan ve 75 saatten fazla koçluk deneyimi gösterebilen koçlar için.

Koç: Çok çeşitli araç ve tekniklere sahip olan ve 250 saatten fazla koçluk deneyimi gösterebilen koçlar için.

Yönetici Koçu: Organizasyonlar ve Liderlerle çalışma anlayışına sahip, 250 saatten fazla koçluk deneyimi gösterebilen, geniş bir araç ve teknik yelpazesine sahip koçlar için.

Profesyonel Koç: Müşterilerle daha karmaşık sorunlar üzerinde çalışan ve 750 saatten fazla koçluk deneyimi gösterebilen, derinlemesine koçluk uygulaması anlayışına sahip koçlar için.

Profesyonel Yönetici Koçu: Antrenörler, problemler ve komplekslerle uğraşan koçluk pratiğine uygun bir kavrayıştan yararlanan, organizasyonlar, yöneticiler ve son yetenekler için bir yaklaşım sistemi benimseyen ve koçlukta 750 saat deneyim kazanan koçlar için.

Usta Koç: Uzman bilgisi, koçluk pratiğine ilişkin derin bir anlayışa ve koçlukla ilgili disiplinlere ilişkin bir farkındalığa sahip olan ve 1500 saatten fazla koçluk deneyimi sergileyebilen koçlar için.

Usta Yönetici Koçu: Uzmanlık bilgisine, koçluk uygulamasına ilişkin derin bir anlayışa ve koçlukla ilgili disiplinlere ilişkin farkındalığa sahip, organizasyonlar ve liderlerle çalışmak için sistemik bir yaklaşım benimseyen ve 1500 saatten fazla koçluk deneyimi sergileyebilen koçlar için.

5- Koçluk Eğitimi Akreditasyonu

Temel koçluk yetkinliklerini, temel koçluk araçlarını ve becerilerini ve süpervizyonu içeren Koçluk Eğitimi Programları sunuyorsanız, Koçluk Eğitimi Akreditasyonundan yararlanabilirsiniz.

Programlarınız, pratik ve teorik içeriği dengeleyen harmanlanmış bir öğrenme yaklaşımı kullanan herhangi bir disipline, yaklaşıma veya modele dayalı olabilir.

Koç Eğitiminde Akredite Ödül (AACT): Koçluğa yeni baslayanlar ve koçluğa baslayanlar için. AC ile Foundation düzeyinde Akreditasyon için yeterli saat.

Koçluk Eğitiminde Akredite Sertifika (ACCT): Bir dizi teori, model ve uygulamadan alınan kapsamlı temel koçluk becerilerini eğitir. AC ile Koç/Profesyonel Koç Akreditasyonu için yeterli saat.

Antrenör Eğitiminde Akredite Diploması (ADCT): Koçlar için mevcut eğitim ve önemli koçluk deneyimine sahip olun. AC ile Profesyonel/Usta Koç Akreditasyonu için yeterli saat.

Koçluk Eğitiminde Akredite Sertifikası (ACCT): Bir dizi teorisi, model ve uygulamadan toplanan kapsamlı temel koçluk içerir. AC ile Koç/Profesyonel Koç Akreditasyonu için yeterli saat.

6- Koç Akreditasyonu – Hızlandırılmış

Bu akreditasyon, EMCC ve ICF tarafından Akredite Edilmiş ve Onaylanmış Koçlar için hazırlanmıştır. Koçun, kapsamlı AC Koçluk Yetkinlik Çerçevesi dahilinde etkili bir şekilde çalıştığını gösterme zorunluluğu vardır.

Bu akreditasyonda da Temel Koç, Faundation Yönetici Koçu, Koç, Yönetici Koçu, Profesyonel Koç, Profesyonel Yönetici Koçu, Usta Koç, Usta Yönetici Koçu olmak üzere çeşitli seviyeler bulunmaktadır.

7- Koç Süpervizyonu Akreditasyonu

AC tarafından verilen Koç Süpervizörü Akreditasyonu, süpervizörlerin yoğun bir pazarda yüksek profesyonel standartlarla karşılaştırılarak öne çıkmalarını sağlar. AC Tarafından Akredite Edilen Koç Süpervizörünün desteği, koçların kaliteli bir hizmet almasını sağlar ve koçluk hizmetinin kullanıcılarına, koçlarının mükemmel bir profesyonel destek aldığını gösterir. AC Koç Süpervizörü Akreditasyonu, pratik yapmaya uygunluğunu onaylamak için tasarlanmıştır. Akreditasyon, süpervizörün çalışmasının AC Coach Supervisor/Supervisor Competency Framework’te belirtilen süpervizyon ilkeleri, yetkinlikleri ve işlevleri ile uyumlu olduğunu gösterir.

Koç Süpervizörü Akreditasyonu için başvuranlar, 250 saatin üzerinde koçluk deneyimine sahip akredite koçlar olmalıdır. Usta Koç Süpervizörü Akreditasyonu için başvuranlar ise, herhangi bir tanınmış profesyonel koçluk kuruluşu tarafından akredite edilmiş, 750 saatin üzerinde koçluk deneyimine sahip akredite koçlar olmalıdır.

Akredite Koç Süpervizörü (CSA): Bireysel veya grup bazında 250+ saat koçluk deneyimi, 30+ saat koçluk süpervizyon eğitimi ve 50+ saat süpervizyon deneyimine sahip profesyonel bir kuruluştan koçluk akreditasyonuna sahip süpervizörler için.

Akredite Maser Koç Süpervizörü (MCSA): Bireysel veya grup bazında 750+ saat koçluk deneyimi, 60+ saat koçluk süpervizyon eğitimi ve 100+ saat süpervizyon deneyimine sahip profesyonel bir kurumdan koçluk akreditasyonuna sahip süpervizörler için.

8- Süpervizör Akreditasyonu

AC tarafından verilen Süpervizör Akreditasyonu, süpervizörlerin yoğun bir pazarda yüksek profesyonel standartlarla karşılaştırılarak öne çıkmalarını sağlar. AC Tarafından Akredite Edilmiş bir Süpervizörün desteği, koçların kaliteli bir hizmet almasını sağlar ve koçluk hizmetinin kullanıcılarına, koçlarının mükemmel bir profesyonel destek aldığını gösterir.

AC Süpervizör Akreditasyonu, uygulamaya uygunluğu onaylamak için tasarlanmıştır. Akreditasyon, süpervizörün çalışmasının AC Coach Supervisor/Supervisor Competency Framework’te belirtilen süpervizyon ilkeleri, yetkinlikleri ve işlevleri ile uyumlu olduğunu gösterir.

AC Akreditasyonu oldukça kapsayıcıdır ve kapsamlı bir eğitim ve deneyimi kapsar. Akredite Süpervizör programı, koçluk akreditasyonu arayanlar ve bir iş veya organizasyonel bağlamda çalışanlar da dahil olmak üzere tüm koçlara hizmet sunan deneyimli süpervizörler içindir.

Akredite Supervisor (SA): Akredite koç olmayan ancak süpervizyon eğitimi ve deneyimi olan koçlar veya koç olmayanlar için, bireysel veya grup bazında 30+ saat süpervizyon eğitimi ve 50+ saat süpervizyon deneyimi vardır.

Akredite Master Supervisor (MSA): Akredite koç olmayan ancak süpervizyon eğitimi ve deneyimi olan koçlar veya koç olmayanlar için, bireysel veya grup bazında 60+ saat süpervizyon eğitimi ve 100+ saat süpervizyon deneyimi vardır.

9- Koçluk Süpervizyon Eğitimi Akreditasyonu

Bu programlar, koç süpervizör adaylarının kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekler. Koçluk Süpervizyon Eğitimi Akreditasyonu, koçluk süpervizyonu yeterliliklerinin bilgi düzeyi, pratik deneyimi ve uygulaması hakkında katılımcılara güvence sunar. Uygunluk gereksinimlerini karşılayan süpervizyon eğitimi sunuyorsanız, Koçluk Eğitimi Akreditasyonundan yararlanabilirsiniz.

10- Koç Olarak Tanınan Kurs Lideri

Eğitim Sağlayıcıların kuruluş liderlerine ve yöneticilere sunduğu koçluk becerileri kursları için tasarlanmış bir akreditasyondur.

Uygun olan ve temel koçluk yetkinliklerini, temel koçluk araçlarını ve becerilerini ve mevcut yönetim ve liderlik yaklaşımlarıyla entegrasyonu içeren kurslar sunuyorsanız, bu akreditasyonu kullanılabilirsiniz.