AC Koçluk Yetkinlik Çerçevesi

Anasayfa Koru Akademi > Koru Koçluk Akademisi > Uluslararası Koçluk Kuruluşları > AC – Association For Coaching > AC Koçluk Yetkinlik Çerçevesi

Haziran 2012’de revize edildi

Tüm Koçlar İçin Koçluk Yetkinlikleri

 1. Etik, yasal ve profesyonel kuralları karşılamak
 2. Koçluk anlaşmasını ve çıktılarını oluşturmak
 3. Müşterilerle güven temelli bir ilişki oluşturmak
 4. Kendini yönetme ve koçluk varlığını sürdürmek
 5. Etkin şekilde iletişim kurmak
 6. Farkındalığı ve anlayışı arttırmak
 7. Stratejileri ve eylemleri tasarlamak
 8. İleri momentumu ve değerlendirmeyi sürdürmek
 9. Sürekli koç gelişimini üstlenmek

Yönetici Koçlar İçin Ek Yetkinlikler

10. Organizasyon bağlamında çalışmak
11. Liderlik sorunlarını anlama
12. Kuruluşla ortaklık halinde çalışmak

Koçluk Yetkinlikleri ve Göstergeleri Tüm Koçlar İçin

1- Etik, yasal ve profesyonel yönergeleri karşılamak

Yeterlilik göstergeleri:

 • Koçlar ve Mentorlar için Küresel Etik Kuralları da dahil, AC’nin profesyonel standartlarını ve davranış kurallarını takip eder
 • Etik şekilde ve en yüksek doğrulukla hareket eder
 • Koçluk mesleğini tüm paydaşlara olumlu bir şekilde tanıtır
 • Koçluğun yapıldığı yerin ve/veya müşteri kuruluşunun ülkesinde hangisi daha uygulanabilir ve bağlayıcı ise o geçerli yasalara uyar
 • Koçluğun diğer yardımcı mesleklerden nasıl farklı olduğunu açıkça anlatır
 • Profesyonel sınırların farkındadır ve bir diğer profesyonele uygun şekilde hitap eder

2- Koçluk anlaşmasını ve çıktılarını oluşturmak

Yeterlilik göstergeleri:

 • Koçluk sürecini ve kendi koçluk yaklaşımını, modellerini ve tekniklerini açıkça anlatır
 • Müşteriye koçluk hedeflerini ve çıktılarını oluşturmak için yardım eder ve bunları başaracak olan müşteri ile çalışmak için bir yaklaşım üzerinde mutabık kalır
 • Açık ve ölçülebilir çıktılar, artı gizlilik, koçluk seanslarının lojistiği (süre, sıklık, konum), amaç, olasılıklar, ilerlemeyle ilgili izleme ve raporlama ve ticari düzenlemeler dahil olmak üzere müşteriyle resmi bir koçluk anlaşmasını kabul eder
 • Koç ve müşteri de dahil, farklı paydaşlar arasında açık roller, sorumluluklar ve sınırlar oluşturur

3- Müşterilerle güven temelli bir ilişki oluşturmak

Yetkinlik göstergeleri:

 • İnsanlara eşit ve adil şekilde, saygı ve ciddiyetle davranır
 • Olumludur ve müşterilerin kendine inanmasını teşvik eder
 • Müşteri ile açık bir diyalog kurmak için yüksek düzeyde bir uyum sağlar
 • Müşteriyi olduğu gibi kabul eder ve müşterinin potansiyeline ve kapasitesine inanır
 • Müşteri ile zor konuşmalar yapabilmek, müşteri geri bildirimi sunmak için kişisel ve profesyonel tepkileri kullanmak, ilerlemeyi engelleyen konularda müşteriyle işbirliği yapmaktan kaçınmak da dahil olmak üzere açık ve dürüst davranır.
 • Anlaşılan gizlilik seviyesini korur

4- Kendini yönetme ve koçluk varlığını sürdürmek

Yetkinlik göstergeleri:

 • Tamamen varlık göstererek ve bağlantıda kalarak, müşteriye yakın ilgi göstermek
 • Anlaşılan müşteri gündemine ve çıktılarına odaklanmayı sürdürür
 • Kendi koçluk yaklaşımı uyum sağlayarak esnek davranır
 • Müşterinin değerlerine saygı duyarken kişisel değerlere uyum sağlar
 • Müdahalelerin müşteriye en iyi sonucu vermesini sağlamak için çalışır

5- Etkin şekilde iletişim kurmak

Yetkinlik göstergeleri:

 • Etkili dinleme ve açıklama becerilerini gösterir ve söylenenler ile söylenmeyenler arasında ayrım yapar
 • Müşteriyi üzerinde anlaşılan sonuçlara doğru hareket ettiren doğrudan, anlaşılması kolay bir dil kullanır
 • Müşterinin ihtiyaçlarını ve çıktılarını yansıtacak iletişim stilini adapte eder Müşterinin öğrenmesine ve hedeflerine hizmet etmek için ilgili bilgiyi ve geri bildirimi sağlar
 • Müşteri ile açık, güvenli ve güvenilir bir şekilde iletişim kurar

6- Farkındalığı ve anlayışı arttırmak

Yetkinlik göstergeleri:

 • Müşterinin varsayımlarına meydan okumak, yeni anlayışları ortaya çıkarmak, öz farkındalığı artırmak ve öğrenim elde etmek için sorular sorar
 • Bir müşterinin bir sorunla ilgili algısını genişletmeye yardım eder ve yeni olasılıkları teşvik etmek için meydan okur
 • Üzerinde anlaşılan sonuçları elde etmek için müşteriyi seçenekler oluşturmak için destekler
 • İlgili olan yerlerde gözleme dayalı geri bildirim sağlamak, müşteriyi bununla ilgili hareket edip etmemek konusunda özgür bırakmak
 • “Burada ve şimdi” geri bildirimini sunarak “kendini”, müşterinin kendi bilincini geliştirmeye ve öğrenmeye yönelik bir kaynak olarak kullanır

7- Stratejileri ve eylemleri tasarlamak

Yetkinlik göstergeleri:

 • Üzerinde anlaşılan sonuçları elde etmek için müşteriyi stratejiler oluşturmak konusunda destekler
 • Müşteriye, kendi kendine öğrenme fırsatlarını tanımlamak ve uygulamak için ilham verir
 • Kendi eylemlerini ve taahhütlerini takip ederken müşteriye hesap verebilir
 • Müşterinin sonuçlarını elde etmesine yardım etmek için müşteriyi destek araması için teşvik eder
 • Müşteriye yeni çalışma biçimleri/davranışları denerken destek sağlar

8- İleri momentumu ve değerlendirmeyi sürdürmek

Yetkinlik göstergeleri:

 • Sonuç odaklı bir yaklaşım sürdürür
 • Müşteriyi kararlaştırılan sonuca doğru ilerleten güçlü sorular sorar
 • Müşteri ilerlemesini ve başarılarını kontrol eder ve onaylar
 • Neyin işe yaradığını, neyin engel olduğunu araştırır ve ilerleme eksikliğine meydan okur
 • Koça bağımlı olmayı önler ve müşterinin kendi kendine koçluk yapma yeteneğini geliştirir
 • Müşterinin koçluktan öğrendiklerini uygulaması için motivasyonunu kontrol eder
 • Koçluğun etkinliğini ölçer

9- Sürekli koç gelişimini üstlenmek

Yetkinlik göstergeleri:

 • Düzenli olarak müşteri geri bildirimi talep eder
 • Koçluk pratiğine ve sonuçlarına aktif olarak yansıtır
 • Koçluk pratiğini geliştirmek için kendi eleştirel yansımaları ve müşteri geri bildirimi üzerine hareket eder
 • Uygulamaya odaklanmak ve geliştirmek için düzenli koçluk denetimine katılır
 • Devam eden kişisel gelişim (CPD) etkinliklerine katılır

Ek Koçluk Yetkinlikleri ve Göstergeleri
Yönetici Koçları için

10- Organizasyon bağlamında çalışmak

Yetkinlik göstergeleri:

 • Müşterinin çalıştığı organizasyonel içeriği anlar (örn. uzun vadeli vizyonun, misyonub, değerlerin, stratejik hedeflerin, piyasa/rekabet baskılarının vb. bilincinde olmak)
 • Organizasyonel sistem dahilinde müşteri rolünü, pozisyonunu ve otoritesini anlar
 • Organizasyonel sistem dahilinde anahtar paydaşların (dahili ve harici) farkında olur
 • Organizasyonel amaç ve hedefleri desteklemek için koçluk hedeflerini sıraya koyar
 • Koç, müşteri ve koçluğun dahili sponsorları arasındaki ilişkiyi anlar
 • İnsan kaynağı, insan ilkeleri ve uygulamaları da dahil olmak üzere organizasyonel değerlerin, ilkelerin ve uygulamaların farkındadır ve bunlarla çalışır
 • Birden çok paydaşın karmaşıklığını, farklı bakış açılarını ve çatışan öncelikleri kapsayan, müşteriye koçluk yapmak için sistematik bir yaklaşımı benimser

11- Liderlik sorunlarını anlama

Yetkinlik göstergeleri:

 • Kuruluşlarda çalışan liderlerin karşılaştığı zorlukları tanır
 • Koçluk yoluyla liderlik davranışlarını ve özelliklerini geliştirmenin yollarını ve fırsatlarını tanımlar
 • Organizasyonel liderlerle çalışma bilgisini ve deneyimini gösterir
 • Müşteri ve kuruluş için uygun olan ve onlar tarafından tanınan dili kullanır
 • Kuruluşun anahtarı olan alanlardaki standartları yükseltmek için lidere yapıcı şekilde meydan okur
 • Liderin etki alanını anlar

12- Kuruluşla ortaklık halinde çalışmak

Yetkinlik göstergeleri:

 • Kuruluşta bağlantılı ağlar ve stratejik ortaklıklar geliştirir
 • Koçluk için organizasyonel parametreler ve ilkeler dahilinde müşteri, faaliyet müdürü ve koçluk sponsorları ile etkili bir koçluk sözleşmesi, ticari anlaşma ve iş birliği tasarlar
 • Kararlaştırılan gizlilik seviyelerini korurken, anahtar paydaşları koçluk planına, izlenmesine ve değerlendirmesine aktif şekilde dahil eder
 • Kararlaştırılan gizlilik seviyelerini korurken, anahtar paydaşlarla koçluk sürecini açık ve dürüst şekilde paylaşır
 • Birey, takım ve kuruluş düzeyinde müşteriye değer katmanın yollarını tanımlar