EMCC Yetkinlik Çerçevesi

Anasayfa Koru Akademi > Koru Koçluk Akademisi > Uluslararası Koçluk Kuruluşları > EMCC – European Mentoring & Coaching Council > EMCC Yetkinlik Çerçevesi

EMCC sekiz (8) temel mentorluk/koçluk yetkinliği tanımlamıştır.

Sekiz “Mentorluk/Koçluk” Yetkinlik Kategorisi

1.Kendini Anlama
Kendi değerlerine, inançlarına, davranışlarına ilişkin farkındalık sergileme, bunların iş uygulamasını nasıl etkilediğinin farkında olma ve bu öz farkındalığı, danışanın ve ilgili yerlerde sponsorun hedeflerini karşılamadaki etkinliğini yönetmek için kullanma

2.Öz Gelişim Kararlılığı
Kendi mesleğinin standartlarını keşfetme ve geliştirme, mesleğin itibarına zarar getirmeme

3.Sözleşme Yönetimi
Danışanla ve ilgili yerlerde sponsorla beraber mentorluk/koçluk sözleşmesine ilişkin beklentileri ve sözleşmenin sınırlarını belirleme ve sürdürme.

4.İlişki Kurma
Danışanla ve ilgili durumlarda sponsorla başarılı bir şekilde etkin ilişki kurma ve sürdürme

5.Kavrama ve Öğrenmeye İmkan Tanıma
Danışan ve sponsorla çalışarak kavramalarını ve öğrenmelerini sağlama

6.Sonuç ve Eylem Odaklılık
Danışanın arzulanan değişikleri yapmasında destek olacak yaklaşım sergileme ve becerileri kullanma

7.Model ve Teknik Kullanımı
Kavrama ve öğrenme sağlama amacıyla temel iletişim becerilerinin ötesinde model, teknik ve fikirleri uygulama

8.Değerlendirme
Kendi meslek icrasının etkinliğine ilişkin bilgi edinme ve sonuç değerlendirme kültürünün tesis edilmesine katkıda bulunma