Değerler Sistemimiz ve Koçluk üzerine Bir Bakış

Admin tarafından tarihinde yayınlandı

Nurhayat Kayar, Yazar, Profesyonel Koç


“Koçluk bizi kendi doğamızı anlamaya iten, kendi tasarımlarımızla yolumuzu aydınlatmamıza olanak veren bir yöntemdir.”

Başlık üzerinden gidersek aslında yazının konusu koçluğa bakışım açımı ifade ediyor.

Peki neden böyle diyorum? Aslında biyoçeşitliliğe baktığımızda gördüğümüz yaratımları bizler kendi içimizde yaratabiliriz. Ve bu yaratmalar için kendi doğamızı kullanabiliriz. İşte koçluk alanı da bizi kendi doğamızı anlamaya iten kendi tasarımlarımızla yolumuzu aydınlatmamıza olanak veren bir yöntem. Çünkü nasıl ki biz doğaya bakarak yaratıcılığımızı arttırmaya çalışıyorsak koçlukta da bir başka kişinin sistemik bir yaklaşımın deneyimlerinden kendimizi tanımayı ve yeniden yaratmayı hedefleyebiliriz.

Koçluk bir sistem olarak kabul edilirse biz bu sisteme açık bir sistem diyebiliriz. Bu sistemde koçi ile koç arasında kurulan diyalog girdileri ve çıktıları olan bir sistem. Burada hedeflenen koçiden alınan verilerin dönüştürülerek yine koçi tarafından kullanılmasını sağlamak. Koçluk yapan kişi bu verilerin dönüşümünü sağlayan araçları uygulamakla bu işe katkıda bulunuyor.

Peki hem koçi hem de koç açısından bakarsak burada bir değerler sistemi söz konusu olmalı. Kişi bir yandan problemlerinden yola çıkarak koçun kullandığı araçlarla farkındalık yaşarken bir yandan da yeni değerler üretmeye aday haline gelecektir. Burada aynı zamanda iki insanın profesyonel bir yolculukta diyalog kurması söz konusuyken hem de söz konusu olanın insan olması sebebiyle bir etkileşim, sistemik bir entegrasyon yaşanması mümkündür.

Belki de yaşanan farkındalıkla koçinin kendi bilinç kontrolünü eline alması da sağlanabilecektir. Ayrıca kişi problem yaşadığı durumlardan yaratıcılığını kullanmayı öğrenerek yeniden kendini tasarlamayı bir amaç haline getirebilir.

Baktığımızda değerler sistemimiz de sürekli kendimizle çalışmayı gerektirmektedir. Çünkü bu sistem sürekli yaşam içinde farklı durumlarla karşılaştığımız düşünülürse girdisi çıktısı olan bir sistem olarak gözükmektedir. Yaşamdan gelen veriler sürekli olarak çalışılmasını gerektirmekte. O halde her bireyin koçluk sistemi ile tanışması kaçınılmazdır. Bu açıdan baktığımızda hedef hepimizin kendimize koçluk yapmayı öğrenerek bu araçları kendi kendimize uygulamayı sağlamak. Çünkü böyle olursa koçlukla öğrendiğimiz yöntemler bizim değerler sistemimizdeki dönüşüm sürecini sürekli hale getirir.

Peki bu süreklilik ne sağlar? Baktığımız zaman bizi koçluk sistemiyle tanıştıran problemlerimizin hepsi sahip olduğumuz değerler sistemimizle ilgili. Ayrıca bu sistem her birimiz için farklı çalışıyor.

Çünkü doğadaki çeşitlilik insan olarak kendi içimizde de mevcut. Ve böyle olması da aslında çok büyük bir nimet. Neden derseniz? Düşündüğümüzde bütün çiçeklerin aynı renk koku biçimde olması gibi bir şey. Bizim kendi doğalarımızda yaşanan bu çeşitlilik, kavram olarak aynı değerleri kullanarak bize farklı ifade biçimleri sunuyor. Böylece kendimizi, yeteneklerimizi farklı yollarla aynı değere hizmet ederek tasarım yapmaya itiyor. Yani aynılığın içinde farklı olmamıza olanak tanıyor. Kendimizi böyle ifade ederek yeni yaratım alanlarına girmemizi sağlıyor. Bu çeşitlilikte aslında bizi biz yapan değerler içinde farklı katkı alanları açıyor.

Koçluk sisteminde eğer buna benzer çalışmalara ortak olursak kendi değerler sistemimizi yaratmamız mümkün olur. Koçi ve koç bu profesyonel yolculukta yeni farkındalıklar yaşayarak zihinsel egzersizlerini de gerçekleştirmiş olurlar. Yaşam dinamiklerinin tartışmaya açıldığı bu sistem günlük hayat koşuşturmacalarının farkındalıklı olmasına hizmet eder. Elbette yeni karşılaşmalara açık olan yaşam içinde bu farkındalıklar bizim kendimizi dönüştürmemize yardımcı olur. Çünkü değişim kaçınılmaz bir şey.

Bizim de koçluk sistemi açısından koçlar olarak kendimizden, koçiden ve yaşamdan gelen verilerin ışığında değerler sisteminin dinamikliğine adapte etmemiz gerekmektedir. Eğer böyle olursa yaratıcı düşünce yoluyla kendi kendimizi yönetmeye yeni düşünce sistemleri yaratmaya aday hale gelebiliriz.

Nurhayat Kayar, Yazar, Profesyonel Koç

Koru Coaching Maagzine, 4. Sayı, Ekim 20230 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir