Kurumsal Koçluk

Anasayfa > Koru Akademi > Koru Kurumsal Akademi > Kurumsal Koçluk

Kurumsal koçluk, bir kurumun hedeflenen bir noktaya ulaşabilmesi için kurumu bir bütün olarak ele alan bir yaklaşımdır. Bireysel koçluktan farklı olarak kurumsal koçlukta karşınızda bir kişi yoktur. İnsanlardan oluşan bir ekip ve bu ekibin sürdürdüğü bir sistem vardır. Sistem ve kurumu oluşturan kişiler hedefe ulaşma noktasında bir bütün olarak hareket etmek durumundadırlar. Sadece sistemin düzeltilmesi ya da sadece kurum yöneticileri veya çalışanlarının eğitilmesi hedefe ulaşmak için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle kurumsal yöneticilerin ve çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ile birlikte sistemin sorunlu noktalarının da belirlenerek, çözümler sunulması ve kurumun bir bütün olarak hareket etmesi beklenmelidir.

İhtiyaç Analizi

Koru Koçluk Kurumsal Koçluk hizmetini sistem ve insan kaynakları olarak bütüncül bir bakış açısıyla ele almaktadır. Kurumsal Koçluk konusunda ilgili kurum ile bir anlaşmaya varılmadan önce hem sistem hem de insan kaynaklarına yönelik bir İhtiyaç Analizi yapılmaktadır.

İhtiyaç Analizi kurumun mevcut durumu ile ulaşılmak istenen nokta arasındaki açığı tespit etmeye yönelik yapılan bir çalışmadır. İhtiyaç Analizi şu aşamalardan oluşur.

1. Öncelikle Koru Koçluk tarafından ilgili kuruma etik ilkelerimizi de içeren Gizlilik Taahhütnamesi sunulur.

3. Kurumun organizasyon ve insan kaynakları yapısı incelenir.

3. İç ve dış müşterileri tespit edilir. (Tedarikçiler, Müşteriler, Yöneticiler ve Çalışanlar)

4. En üst yönetimden en alta kadar tüm çalışanlara yönelik anketler yapılır. Tüm çalışanların ihtiyaç ve beklentileri ortaya konulur.

5. Sorunlu alanlarla ilgili odak grup görüşmeleri yapılır.

6. Sistemin girdi ve çıktıları istatistiksel veriler ile tespit edilir.

7. Süreç analizi yapılarak etkinlik ve verimliliği olumsuz yönde etkileyen kör noktalar belirlenir.

İhtiyaç Analizinin tamamlanma süresi orta ölçekli bir kurumda ortalama 15 gün ile 1 ay arasında sürebilir.

İhtiyaç Analizi Raporu ile kurumun bulunduğu nokta ve ulaşmak istediği nokta arasındaki fark tespit edilerek hedefe ulaşmadaki engeller ve problem noktaları belirlenir. Raporda ayrıca kuruma verilebilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin neler olduğu, bunlar için gerekli olan bütçe ve finans kaynakları, kurumsal koçluk için öngörülen süre ve takvim belirtilir.

İhtiyaç Analizi Kurumsal Koçluk Teklifi ile birlikte üste yönetime sunulur. Karşılıklı müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varılırsa taraflar arasında Kurumsal Koçluk Sözleşmesi ve Taahhütname imzalanır.

İhtiyaç Analizi Koru Koçluk tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Kurumunuzun İhtiyaç Analizi talebi varsa ön görüşme için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Kurumsal Koçluk Ön Talep Formu

Kurumsal koçluğu ve eğitimleri simgeleyen 6 kişilik gruba tahta önünde ayakta ders veren kadın
Kurumsal Koçluk
Beyaz zemin üzerinde stratejik planlama danışmanlığını simgeleyen grafiklerle sunum yapan gözlüklü genç
Stratejik Plan Danışmanlığı
Yönetim Danışmanlığını simgeleyen mavi zemin üzerinde dişli çarklar, çubuk grafik ve üzerinde profit yazılı büyüteç
Yönetim Danışmanlığı