Yönetim Danışmanlığı

Anasayfa > Koru Akademi > Koru Kurumsal Akademi > Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı, bir kurumda çerçevesi belirlenmiş temel konularda kurum yönetimine verilen bir danışmanlık hizmetidir. Stratejik Planlama Danışmanlığı kurumu bir bütün halinde analiz edip kurumu geleceğe hazırlarken, Yönetim Danışmanlığında üzerinde çalışılan sorunlar ve konular önceden belirlenmiştir..

Yönetim Danışmanlığı sadece sorunlu alanlarla ilgilenmez. Kurumun büyümesi, gelişmesi ve geleceğe hazırlanması gibi olumlu konularda da devreye girer.

Kurumlar genellikle kendi imkanları ile çözemedikleri sorunlarla karşı karşıya kalınca danışmanlık hizmetlerine başvururlar. Günümüzde bu sorunlar çoğunlukla; organizasyonel sorunlar, yeniden yapılanma sorunları, finansal yönetim sorunları, satış ve pazarlama sorunları gibi sorunlardır. Kurumun gelişimine yönelik ise genel olarak dijital dönüşüm projeleri, verimliliğin artırılması, kurumsal kültürün geliştirilmesi gibi konular olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yönetim Danışmanlığı talebi sorun odaklı ise öncelikle problemlerin kaynakları teşhis edilir ve ardından kuruma çözüm önerileri için projeler sunulur. Gelişim odaklı bir  danışmanlık hizmetinde ise üzerinde çalışılması gereken konunun çerçevesi çizilir.

Yönetim Danışmanlığı kurum veya şirket yönetiminin tamamen bir danışmana veya uzmanlara bırakılması anlamına gelmez. Danışmanlık hizmeti belirli bir zaman dilimi ve konuyla sınırlıdır.

Yönetim Danışmanlığı ayrıca sadece projenin hazırlanıp yönetime sunulması ile de sınırlı değildir. Hizmet süresince uygulama sırasında karşılaşılan problemlerin çözümünde de yardımcı olunur. Bir başka ifadeyle yönetim danışmanları uygulama safhasında uygulayıcılara eğitim, rehberlik, mentorlük ve koçluk gibi hizmetler de sunar.

Yönetim danışmanlığında izlenen temel prosedür şu şekildedir:

  1. Danışmanlık projesi üzerinde mutabakata varılması ve sözleşmenin imzalanması
  2. Durum Analizinin yapılması
  3. Uygulama Projesinin hazırlanması
  4. Uygulama süreci
  5. Projenin kapatılması ve sonuç raporunun sunulması

Yönetim Danışmanlığı süreci öncelikle kurum ziyareti başlar, bu ön görüşmede yönetimin beklentileri ve talepleri alınır. Teklif verilmeden önce projenin sunulabilmesi için kurumsal veriler alınarak ön inceleme (Check-up) yapılır. Ön incelemeden sonra proje önerisi sunulur. Karşılıklı müzakereler sonucunda proje üzerinde mutabakata varılır ve sözleşme imzalanır.

Proje kapsamında ilk önce mevcut durumu iyice anlayabilmek için derinlemesine Durum Analizi yapılır. Durum Analizi kapsamında sorunun veya konunun içeriğine göre çeşitli yöntemler ve analizlerden yararlanılır.  

Durum analizi safhası bittikten sonra Uygulama Projesi hazırlanır ve projenin ilerlemesi bir takvime bağlanır. Uygulama aşamasında gerekirse uygulamaya yönelik eğitim, rehberlik, mentorlük ve koçluk hizmetleri uygulanır.  

Uygulama süresi boyunca projenin niteliğine ve kapsamına göre belirli periyotlarla ilerleme raporları hazırlanır ve ilgililerle paylaşılır.

Proje tamamlandıktan sonra Proje Kapatma Raporu hazırlanarak yönetime sunulur.


Kurumsal koçluğu ve eğitimleri simgeleyen 6 kişilik gruba tahta önünde ayakta ders veren kadın
Kurumsal Koçluk
Beyaz zemin üzerinde stratejik planlama danışmanlığını simgeleyen grafiklerle sunum yapan gözlüklü genç
Stratejik Plan Danışmanlığı
Yönetim Danışmanlığını simgeleyen mavi zemin üzerinde dişli çarklar, çubuk grafik ve üzerinde profit yazılı büyüteç
Yönetim Danışmanlığı