Theta Frekansı Nedir?

Hasibe Sağlam tarafından tarihinde yayınlandı

Beynimiz Theta frekanslarını yaydığı sırada uyku ile uyanık arasında bir halde bulunuruz ve bu hal bilinçaltımızı yönlendirebildiğimiz olağanüstü bir haldr.

Beynimiz vücudumuzun en karmaşık ve gizemli organlarından biridir.  İnsan sinir sisteminde yaklaşık olarak 100 milyar nöron olduğu tahmin edilmektedir. Her bir nöron sinaps denen bağlantılar yardımıyla bir biriyle bağlantı kurar.

Nöronlar arasındaki bağlantılar nöronların saldıkları elektriksel ve kimyasal sinyaller vasıtasıyla kurulur. Bu nöral salınımların merkezi sinir sistemindeki ritmik veya tekrarlanan aktivite kalıplarına (patern) ise beyin dalgaları veya frekansları denmektedir. Bir başka ifadeyle beyin dalgaları beyinde gerçekleşen elektriksel aktiviteler ile ortaya çıkan ritmik ve tekrarlayıcı paternlerdir. Düşünce, duygu ve davranışların planlanması gibi beyin fonksiyonları beyindeki bu elektriksel aktiviteler ile gerçekleşmektedir.

Günümüzde beyin frekansları kafa cildi üzerine yerleştirilen elektrotlarla sinyal alan elektroensefalogram (EEG) denilen teknikle kaydedilebilmektedir. 1929’da Alman ruh hekimi Hans Berger tarafından geliştirilmiş olan EEG, epilepsi, uyku bozuklukları, Alzheimer hastalığı gibi sorunların tanınmasında kullanılmakta. Elektroensefalografi ya da halk arasında yaygın deyimle “beyin elektrosu çekme” diye adlandırılan bu teknik ile beyin dalgaları ölçülmektedir.

Beyin dalgalarının hızına ve yoğunluğuna göre bu dalgalara bazı isimler verilmiştir.

  • Delta Dalgaları (1-4 Hz): Bu beynin en yavaş halidir. Derin meditasyon ve rüyasız uykuda delta dalgası ortaya çıkmaktadır. Bu dalga iyileşme ve yenilenmenin bir göstergesi olarak görülmektedir.
  • Theta dalgaları (4-8 Hz): Theta frekansı uyku ve dinlenme sırasında görülen bir dalga türüdür. İçe odaklanma, rüyalar ve canlı hayal kurma ile ilişkilidir. Yakaza hali de denilen uyku ile uyanıklık arasındaki halde beyin teta dalgaları yaymaktadır. Uykuya dalacağımız anda ya da uyanırkenki halimizde beynimiz teta halinde bulunur.
  • Alfa dalgaları (8-12 Hz): Alfa dalgaları beynimizde sessiz, düşünceli zamanlarda oluşur. Beynin dinlenme durumunda olduğuna işaret edebilir. İlk keşfedilen tip bu dalgadır.
  • Beta dalgaları (12-25 Hz): Normal uyanıklık sırasında en sık görülen patern Beta dalgalarıdır. Bu durumda nöronlar yoğun bir faaliyet halindedir. Kişi uyanık ve bir problemi çözmeye odaklanmışsa beta dalgaları baskın durumdadır.
  • Gama dalgaları (25-70 Hz): En hızlı beyin dalgasıdır. Yüksek düzey zihinsel süreçlerle ilişkilidir. Bir şeye çok odaklandığımız anda beynimiz Gama dalgasında olur.

Theta Frekansının diğer frekanslardan ayıran en önemli özelliği, beyin bu frekanstayken bilinç ve bilinçaltı durumunun bir birine çok yakın olmasıdır. Bu hal uyku ile uyanıklık hali olan bir haldir.

Uyuduğumuzda beyin tamamen bilinçaltının kontrolüne geçer, bilinçli halimizi kaybederiz. Bunun tersine uyanık haldeyken bilinçaltımız çalışır ve derin bilinçaltımız istemsiz kaslarımızı, organlarımızı idare der. Uyanıkken istemli olarak hareket ettirebildiğimiz kaslarımızı; el, kol, göz gibi organlarımızı, bir de de zihnimizi yönetebiliriz. Fakat ne uyur haldeyken ne de uyanık haldeyken bilinçaltımıza ulaşamayız. Bilinçli halimizin bedenin tüm yönetimini bilinçaltına bıraktığı işte o uyku ile uyanıklık halinde beyin Theta dalgaları yaymaya başlar. Bilinçaltı kayıtlarını işte beynin bu Theta halindeyken ulaşabiliyoruz.

ThetaHealing tekniğinde hipnozda olduğu gibi kişi bilincini büyük oranda kaybetmez. ThetaHaeling bir meditasyon halidir ve kişi bu haldeyken tamamen bilinçli bir durumdadır ama aynı zamanda bilinçaltını da yönlendirebilmektedir.

Hasibe Sağlam