Öz Farkındalık ile Değişime Uyum ve Öz Farkındalığın Kişisel Gelişim Sürecine Etkisi

Admin tarafından tarihinde yayınlandı

Onur Önel, Kurumsal Eğitmen, Yönetim Danışmanı, Topluluk Konuşmacısı


Değişime Uyum

Değişime uyum ile başlayalım. Öz farkındalık “değişime uyum” için önemli kriterlerden bir tanesidir. Bu bağlamda, değişen koşullara daha iyi uyum sağlayan bireyler:

Genellikle kendilerini diğerlerinden ayıran >> bir dizi nitelik ve stratejiye sahiptir. Değişime uyum sağlayan bireylerin farklılık gösterdiği bazı noktalar şunlardır:

Açık zihniyete sahip olmak: Daha açık ve esnek bir zihniyete sahiptirler. Yeni fikirleri, teknolojileri ve yaklaşımları benimsemeye isteklidirler ve değişimi bir tehditten ziyade büyüme için bir fırsat olarak görürler.

Dayanıklılık: Genellikle zorluklar karşısında daha dirençlidir. Aksiliklerden sonra toparlanabilirler ve başarısızlıkları >> öğrenme deneyimleri olarak görürler.

Problem Çözme Becerileri: Durumları analiz etme, zorlukları belirleme ve >> yaratıcı çözümler geliştirme konusunda beceriklidir. Engeller ve aksilikler onları kolayca caydıramaz.

Sürekli Öğrenme: Sürekli öğrenme konusunda >> güçlü bir istekleri vardır. Değişen ortamlarda >> güncel ve etkili kalabilmek için >> aktif olarak yeni bilgi ve beceriler ararlar.

Kendini Fark Eder: Kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlarlar >> bu da onların >> güçlü yanlarını güçlendirmelerine >> ve zayıf yönlerini geliştirmelerine olanak tanır.

Duygusal Zeka: Genellikle yüksek duygusal zekaya sahiptirler >> bu da onların kişilerarası zorluklarla >> etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlar. Duygularını yönetebilirler ve başkalarının duygularını anlayabilirler.

Esneklik: Uyumlu bireyler düşünce ve yaklaşımlarında esnektir. Aşırı katı değiller ya da kendi yollarına takılıp kalmazlar.

Beceriklilik: Beceriklidirler ve kendilerine sunulan kaynakların çoğunu kullanabilirler. Buna hem somut kaynaklar hem de ağlarındaki tanıdığu insanlar dahildir.

Risk Alma: Hesaplanmış riskler almaya hazırdırlar. Gerekli olduğuna inandıklarında riske girebilirler.

Ağ Kurma: Genellikle güçlü bir bağlantı ve meslektaş ağına sahiptirler. Bu ağ >> değişimle karşı karşıya kaldığınızda >> değerli bir kaynaktır.

Proaktif Planlama: İleriyi planlama ve potansiyel değişiklikleri veya zorlukları öngörme kabiliyetleri vardır.

Uyum Sağlama Becerisi: «Uyum sağlamayı» bir beceri olarak kullanıp >> fark yaratırlar. Bu onların nispeten “daha üstün olan” kişisel yetenekleridir >> zihinsel olgunluklarıdır..

Unutmayın:

Çoğu insan >> bu belirtilen yetkinlikleri ve stratejileri geliştirerek >> değişime uyum sağlama yeteneklerini >> rahatlıkla geliştirebilir ve iyileştirebilir.

ve

Hızla değişen bir dünyada >> ister kişisel yaşamınızda ister kariyerinizde olsun >> değişime adapte olabilmeniz >> kişisel anlamda >> fark yaratacak bir kariyere >> sahip olmanıza olanak tanır.

Öz Farkındalığın Kişisel Gelişim Süreci ile İlişkisi

Öz Farkındalığın kişisel gelişim sürecine nasıl etki ettiğini inceleyerek yazımızı sonlandıralım.

Öz farkındalık ile kişisel gelişim arasındaki ilişki >> tabir yerindeyse >> birbirini bütünler. Çünkü öz farkındalık genellikle >> kişisel gelişimin temel unsuru olarak kabul edilir. Dolayısıyla >> kişisel farkındalığı yüksek bir kişinin >> kişisel gelişim süreçlerinin >> öz farkındalığı düşük olan bir kişiden şu şekilde farklılaştığını söyleyebiliriz:

YÜKSEK / DÜŞÜK MUKAYESESİ

1. Kendiyle Alakalı Sorgulama Yapabilme:

Yüksek Öz Farkındalık: Fark yaratan farkındalık: Davranışları, motivasyonları ve değerleri hakkında fikir edinmek için düşüncelerini, duygularını ve eylemlerini aktif olarak incelerler >> anlamlı kişisel gelişim hedefleri belirlerler.

Düşük Öz Farkındalık: Düşük öz farkındalığa sahip olanlar, kendi düşünce kalıplarını ve davranışlarını >> değerlendirmekte zorluk yaşayabilirler. Sonuç olarak >> kişisel gelişim hedefleri daha az nettir ve altta yatan sorunları etkili bir şekilde ele alamazlar.

2. Hedef Belirleme:

Yüksek öz farkındalık: Birey güçlü, zayıf yönleri ve geliştirilebilecek alanları hakkında derinlemesine bir anlayışa sahip olduğu için >> daha gerçekçi ve konuyla ilgili >> kişisel gelişim hedefleri belirleyebilirler. Hedefleri genellikle değerleri ve istekleriyle uyumludur.

Düşük öz farkındalık: Düşük öz farkındalığa sahip bireyler, yetenekleri ve sınırlamaları hakkında net bir anlayışa sahip olmadıkları için belirsiz veya gerçekçi olmayan hedefler belirleyebilirler. Hedefleri gerçek arzularıyla örtüşmeyebilir, bu da motivasyon veya takip eksikliğine yol açabilir.

3. Uyarlanabilirlik:

Yüksek Öz Farkındalık: Kendileri ve ilerlemeleri hakkında içgörü kazandıkça >> stratejilerini ve hedeflerini ayarlayabilirler.

Düşük öz farkındalık: Düşük öz farkındalığa sahip olanlar, engellerle veya aksiliklerle karşılaştıklarında değişime direnebilir veya kişisel gelişim çabalarına uyum sağlamakta zorlanabilirler.

Duygusal Düzenleme:

Yüksek öz farkındalık: Bu bireyler duygularını yönetme konusunda daha iyidir. Duygusal tepkilerini tanımlayıp anlarlar >> bu da onların zorluklara daha büyük bir duygusal zeka ve dayanıklılıkla yanıt vermelerine olanak tanır.

Düşük öz farkındalık: Düşük öz farkındalığa sahip bireyler, duygularını etkili bir şekilde düzenlemekte zorluk yaşayabilirler. Zor durumlara dürtüsel tepkiler vererek kişisel gelişimlerini engeller..

Geri Bildirim Alma:

Yüksek öz farkındalık: Bu bireyler düzenli olarak başkalarından geri bildirim alırlar. Dış bakış açılarına değer verirler ve kişisel gelişim çabalarını geliştirmek için geri bildirimleri yapıcı bir şekilde kullanırlar.

Düşük öz farkındalık: Düşük öz farkındalığa sahip olanlar geri bildirime dirençli olabilir veya geri bildirimi hiç istemeyebilirler. Bu, geliştirilecek alanları belirleme yeteneklerini sınırlar ve kişisel gelişimlerini engeller.

6. Kişisel Gelişim Stratejileri:

Yüksek kişisel farkındalık: Kendini tanıyan bireyler, kendilerine özgü ihtiyaç ve tercihlerine uygun kişisel gelişim stratejilerini seçerler. Kişiliklerine ve değerlerine uygun yaklaşımları seçme olasılıkları daha yüksektir.

Düşük öz farkındalık: Düşük öz farkındalığa sahip bireyler, genel veya herkese uyan tek boyutlu kişisel gelişim stratejileri benimseyebilir ve bu stratejiler, kendi özel durumları veya hedefleri için etkili olmayabilir.

Sorumluluk:

Yüksek öz farkındalık: Bu bireyler, kişisel gelişim yolculuklarının sorumluluğunu üstlenirler. Eylemlerinden, ilerlemelerinden ve başarısızlıklarından sorumludurlar. Bu da onlara tutarlı iyileştirmeler yapma gücü verir.

Düşük öz farkındalık: Düşük öz farkındalığa sahip olanlar, ilerleme eksikliği nedeniyle dış faktörleri suçlayabilir veya gelişimlerinin sorumluluğunu alamayabilir. Bu da hedeflerine ulaşmayı zorlaştırabilir.

Özetle

Kişisel farkındalık, etkili kişisel gelişimin temel itici gücüdür. Öz farkındalığı yüksek olan bireyler kendilerini daha iyi anlarlar ve bu da daha hedefe yönelik ve uyarlanabilir kişisel gelişim çabalarına yol açar. Anlamlı hedefler belirleyebilir ve kendi ihtiyaçlarına uygun stratejiler oluşturabilirler.

Bunun tersine, öz farkındalığı düşük olan bireyler, öz değerlendirme, hedef belirleme ve uyum sağlama konusunda zorluk yaşar ve bu da maalesef kişisel gelişim yolculuklarını sekteye uğratır.

Kişisel farkındalığı geliştirmek >> başarılı bir kişisel gelişim yolculuğuna çıkmak ve sorunsuz ilerlemek isteyen herkes için değerli bir ilk adımdır.

İlgiyle ve sabırla okuyan herkese teşekkürler.

Onur Önel

Eğitmen, Yazar, Kurumsal Başarı Uzmanı, “Birisi Patrona Gerçeği Söylesin” kitabının yazarı (4.baskı)

E-Mail: iletisim@onuronel.com

Web: www.onuronel.com

LinkedIn: Onur Önel

Koru Coaching Magazine 4. Sayı, Ekim 2023