Koçluğa Dair…

Özlem Aktaş Eğitimci, ICF Onaylı Profesyonel Koç Zamanın birinde bilge bir çoban bi şehrin girişinde, yardımcısıyla birlikte koyunlarını otlatıyormuş. Şehre gelip yerleşmek isteyen biri bilge çobana yaklaşarak : -Ben bu şehre yerleşmek istiyorum, bana ne önerirsiniz diye sormuş. Bilge çoban: -Bulundugun şehri neden terkediyorsun, diye sormuş, yolcuya. Yolcu: -Benim geldiğim Devamı…

İnsan Olmanın Psikolojisi

Toward a Psychology of Being, Abraham Maslow Kitap İncelemesi “İnsanların daha tam anlamıyla insan olmalarına yardımcı olmak istiyorsak, onların yalnızca kendilerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını değil, aynı zamanda isteksiz olduklarını, korktuklarını veya bunu yapamayacaklarını da fark etmeliyiz. Yalnızca hastalık ve sağlık arasındaki bu diyalektiği tam olarak takdir ederek bunu başarabiliriz.” —Abraham Maslow Devamı…

Koçluk Psikolojisi Nedir?

“Son yıllarda koçluk uygulamalarını psikoloji biliminin içine alan yeni bir bilim dalı gelişiyor. “Koçluk Psikolojisi” (Coaching Psychology) olarak adlandırılan bu bilim dalında çeşitli psikoloji teorileri ve kavramlarının koçluk pratiklerine uygulanması üzerinde durulmakta.” HASİBE SAĞLAM, MYK Belgeli Profesyonel Koç-PCC Koçluk uygulamaları her ne kadar büyük ölçüde psikoloji biliminden yararlanmakta ise de Devamı…

Koçluk İklimi

“Koçluk iklimi”, bir organizasyon veya kuruluş içinde koçluk sürecinin benimsendiği ve desteklendiği bir ortamı ifade eder. Bu iklim, kuruluşun kültürü, liderlik tarzı, çalışanların tutumları ve işbirliği gibi faktörlere bağlı olarak oluşur. Pelin Özkuzey; Profesyonel Koç, Mentor, Proje Lideri, Danışman, Eğitmen @pelinozkuzey Koçluk, bir bireyin veya bir grup insanın kişisel veya Devamı…

Koçluk Mesleğinin Etik Kuralları

“Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi, sağlam kalelere, güzel binalara ve milli gelire değil, o ülke insanlarının ahlaki değerlerine bağlıdır.” Martin Luther KING Hasibe Sağlam, MYK Belgeli Profesyonel Koç-PCC @hasibesaglamofficial Meslek etiği, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları oluşturan ve mesleğe mensup Devamı…

MYK Belgeli Koç Omak

“Sadece eğitim almış olmak koç olabilmek için yeterli olmayıp, mesleki standartlar konusunda yeterliliğini kanıtlamış ve bu konuda belge almış olmak, koçu resmi bir koç yapar.” Yonca Türker, MYK Belgeli Profesyonel Koç @yoncaileyolculuk Koç, bir kişinin potansiyelini ortaya çıkartarak, daha iyi bir geleceğe hazırlamak amacıyla ona yol arkadaşlığı yapan kişidir. Müşterisi Devamı…

Koçluk ve Psikoloji: İki Yol, Bir Hedef

“Koçluk ve psikoloji, bireylerin yaşamlarında daha iyi bir performans ve refah elde etmelerine yardımcı olmayı hedefleyen disiplinlerdir.” LEYLA YILDIRIM Profesyonel Koç @leylapozitifyasam Koçluk ve psikoloji, genel olarak aynı hedefe yönelmiş iki ayrı yoldur. Her iki disiplin de bireylerin yaşamlarında daha iyi bir performans ve refah elde etmelerine yardımcı olmayı hedefler. Devamı…

Koçluk ve Psikolji

“Hepimizin hayatında zaman zaman yaşadığı zorluklar, problemler, çözümsüzlükler, karasızlıklar olabiliyor ve bazen bunları kendi başımıza sonuca ulaştırmakta zorlanabiliyoruz.” Nurcan Bekiş Profosyonel Yaşam Koçu ve Numerolog @nurcanlayenidenhayata Hepimizin hayatında zaman zaman yaşadığı zorluklar, problemler, çözümsüzlükler, karasızlıklar olabiliyor. Çünkü kendi başımıza çözemediğimiz ya da çözmekte ve sonuca ulaştırmakta zorlandığımız durumlar olabiliyor. Bu Devamı…

Psikoloji ve Koçluk

“Koçluk kişilere farkındalık kazandırmanın yollarını aramaktadır.” Nurhayat Kayar Profesyonel Koç İnsanoğlu doğumundan itibaren gerek aile içinde gerekse çevrede hep bir rehberle yolculuk yapmıştır. Önce anneyle başlayan yolculuk sonrasında etraftaki diğer kişilerle devam etmiştir. Sonra ise okula başlayan kişi öğretmenin rehberliğinden faydalanmak istemiştir. Aslında burada asıl amaç insanın kendini tanımak istemesidir. Devamı…